Foto

Rīgas Ostvalda vidusskolas plašais karjeras pasākumu klāsts

2019. gadā Rīgas Ostvalda vidusskolā bijis plašs karjeras atbalsta pasākumu klāsts, kur dažāda vecuma skolēniem bija iespēja iepazīt daudzas profesijas. Pasākumi notikuši pateicoties projektam „Karjeras atbalsts izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”.

Jaunieši iepazīst auto un moto pasauli

10.-11. klašu skolēni piedalījās izzinošās nodarbībās “Profesiju pasaules iepazīšana - auto, moto pasaule.”  Dalībnieki uzzināja par auto, moto nozari Latvijā, profesiju pasauli un karjeras izaugsmes iespējām, ikdienas darba pienākumiem un darba vidi. Tāpat jaunieši noskaidroja nepieciešamās zināšanas, prasmes un kompetenci auto un moto nozarē. Bija iespēja salīdzināt ekipējumu un tā atšķirības starp mācību un sporta ekipējumu, varēja uzzināt arī moto čempionāta dalībnieka veiksmes stāstu un pieredzi Latvijā.

J.Apinis dalījās savā dzīves pieredzē, kā savu bērnības sapni pārvērta par savu karjeru, neslēpjot arī neveiksmes. 

IT jomas

 7. un 8.klašu skolēni piedalījās izglītojošās nodarbībās “Profesiju pasaules iepazīšana - IT speciālisti.” Nodarbībās jaunieši uzzināja par aktuālajām IT profesijām un perspektīvu nākotnē, klausoties Ventspils Augsto tehnoloģiju ekspertos. Dalībnieki uzzināja, kas ir “Kurzemes Demo centrs”, viņu piedāvājumu un saistītās profesijas, apskatīja dažādus eksponātus, ko izgatavojuši progresīvie IT speciālisti. Mūsdienīgās tehnoloģijas un jaunās mācību metodes, ko izgudrojuši un izveidojuši IT entuziasti skolēniem likās interesantas un ikviens labprāt izmēģināja ar tām darboties.

Cilvēks - daba, profesijas, darba pienākumi

1. klašu skolēni  piedalījās aizraujošās nodarbībās “Cilvēks - daba, profesijas” Latvijas Universitātes Botāniskajā dārzā.  Bērni uzzināja par profesiju dažādību cilvēks - daba sfērā. Izzinoši praktiskās nodarbībās iepazina tādas profesijas kā botāniķis, biologs, entomologs, ihtiologs, zoologs, ornitologs, dendrologs un arborists.

Konceptuālā māksla

Savukārt 6.- 8. klašu skolēniem bija izglītojoša nodarbība “Profesiju pasaules iepazīšana - konceptuālā māksla”, kurā dalībnieki uzzināja par mākslinieka profesiju konceptuālajā mākslā. Nodarbība noritēja divās daļās. Vispirms izglītojamie uzzināja par nepieciešamajām zināšanām un prasmēm konceptuālajā mākslā, ar ko nodarbojas foto mākslinieks. Bija iespēja uzzināt, cik svarīgas zināšanas ir ne tikai par pašu foto mākslu, bet arī menedžmenta un mārketinga spējas, kas nosaka daļu panākumu. Mākslinieces vadībā skolēni izmēģināja savas prasmes radīt mākslas foto, analizēt to no potenciālā pircēja puses, kas ļāva skolēniem labāk apzināties savas intereses un spējas strādāt un pelnīt kā foto māksliniekiem. Daļai 6.- 8. klašu skolēniem bija izglītojoša nodarbība “Profesiju pasaules iepazīšana - metāldizains", kurā varēja uzzināt, kādi materiāli un instrumenti nepieciešami metāldizaina māksliniekam. Bija iespēja iepazīt M.Silivāna darba metodes un paņēmienus, mākslinieciskās idejas, arī to, kāda izglītība nepieciešama metāmāksliniekam, un kur to iegūt. Tapat varēja redzēt, kā veidot sintēzes darbus - instalācijas un interaktīvos mākslas darbus. Dalībnieki apskatīja metālmākslinieka Māra Silivāna darbus, uzzināja par viņa pieeju un radošo ieceri, darba paņēmieniem. Kopā ar mākslinieku, dalībnieki pamēģināja izveidot sintēzes darbu, apvienojot dažādus mākslinieciskās izteiksmes līdzekļus, noskaidrojot, vai  nākotnē vēlētos turpināt šādu nodarbošanos.