Bērnudārza telpa nodarbībām

Publicitātes attēls

Rīgas pašvaldība plāno veikt būtiskus uzlabojumus bērnudārzu darba organizēšanā

Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas sēdē pieņemts lēmums veikt grozījumus saistošajos noteikumos, kas regulē pašvaldības bērnudārzu darbu. Jaunie nosacījumi paredz būtisku atvieglojumu vecākiem - turpmāk bērni, kuri pabeidz pirmsskolas izglītības programmas apguvi, bērnudārzu varēs apmeklēt  ilgāk, līdz pat 31. augustam.

“Izmaiņas pirmsskolu darba organizācijā vasarā ir būtisks solis, lai atvieglotu ikdienu gan bērniem, gan viņu vecākiem. Jaunie noteikumi nodrošina, ka bērnudārzi varēs efektīvāk plānot savu darbu, savukārt vecāki varēs būt droši, ka viņu bērni saņems nepārtrauktu aprūpi un izglītību līdz pat 31. augustam. Turpinām atbalstīt mazos rīdziniekus un viņu vecākus,” uzsver Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas priekšsēdētāja Laima Geikina.

Saistošo noteikumu “Kārtība, kādā Rīgas valstspilsētas pašvaldība īsteno pirmsskolas izglītības nodrošināšanas funkciju” izmaiņas paredz, ka bērnudārzam ir tiesības saīsināt pirmsskolas izglītības pakalpojuma laiku grupā līdz desmit stundām dienā. Jaunajos nosacījumos ir precizēta darba organizācija vasaras mēnešos, kā arī samazināts pieļautais pedagoģiskā procesa pārtraukuma laiks līdz četrām nedēļām vasaras mēnešos darbinieku atvaļinājuma laikā.

Saistošo noteikumu grozījumi paredz būtisku atvieglojumu vecākiem – bērni, kuri pabeidz pirmsskolas izglītības programmas apguvi, bērnudārzu varēs apmeklēt līdz 31.augustam. Iepriekš apmeklējuma laiks bija noteikts līdz 15. augustam. Izmaiņas attieksies arī uz bērniem, kuri apmeklē privātās izglītības iestādes.

Attiecīgais lēmumprojekts vēl ir jāapstiprina Rīgas domes sēdē.

Informāciju sagatavoja: Sindija Grāvere, Rīgas pašvaldības Komunikācijas pārvaldes Ārējās komunikācijas nodaļas projektu koordinatore, e-pasts: sindija.gravere@riga.lv.