Rīgas pašvaldības vidusskolu kombinētā iestājpārbaudījuma skolēnu uzņemšanai 10. klasēs rezultāti

Ir noslēdzies apvienotais kombinētais iestājpārbaudījums, kuru skolēni kārtoja, lai varētu piedalīties konkursā uzņemšanai Rīgas pašvaldības skolu 10. klasēs 2021./2022. mācību gadā.

Apvienotajam kombinētam iestājpārbaudījumam skolēnu uzņemšanai 10.klasē Rīgas pašvaldības vidusskolās bija reģistrējušies 3712 9.klašu skolēni. Šā gada 10.jūnijā iestājpārbaudījumā piedalījās 3367 skolēni.

Iestājpārbaudījuma vērtēšanas komisija ir apkopojusi 2021.gada 10.jūnija apvienotā iestājpārbaudījuma rezultātus.

Apvienotā kombinētā iestājpārbaudījuma rezultāti (kodu secībā) ir publicēti, atverot saiti ŠEIT un vidusskolu tīmekļa vietnēs.

Vairāk informācijas par skolēnu uzņemšanu 10.klasē skatīt vidusskolu tīmekļa vietnēs.