Foto

Rīgas pirmsskolas izglītības iestādes "Ligzdiņa" rudens veikums

Rīgas pirmsskolas izglītības iestāde "Ligzdiņa" lepojas ar saviem audzēkņiem, un izsaka pateicību viņu vecākiem par sadarbību. Kopā mums ir izdevies radīt svētkus dažādās to izpausmēs.

Šo mācību gadu izglītības iestādes audzēkņi uzsāka darot lielas lietas. Pirmā no tām ir zīļu lasīšana Rīgas zooloģiskā dārza iemītniekiem. Kopā tika salasīti 115 kilogrami ozolzīles. Tas nebūtu bijis iespējams bez vecāku līdzdalības. Mēs lepojamies, ka pirmsskolai ir pašiem savs ozols. Līdz ar to šajā aktivitātē piedalījās iestādes audzēkņi, lasot zīles iestādes teritorijā, kā arī bērni kopā ar vecākiem lasīja zīles ārpus pirmsskolas, un nodeva tās pirmsskolā. Īpašu pateicību izsakām grupas "Zīlītes" personālam un vecākiem  par ieguldīto darbu šajā aktivitātē, jo tieši Zīlīšu grupas vecāki uzņēmās iniciatīvu, un zīles nogādāja Rīgas zooloģiskajā dārzā. Ņemot vērā, ka tieši grupa "Zīlītes" bija aktīvākie zīļu lasītāji, un vecāki salasītās zīles nogādāja Rīgas zooloģiskajā dārzā, grupa laimēja iespēju apmeklēt zoodārzu ar 50% atlaidi, kā arī saņēma pateicību no Rīgas zooloģiskā dārza.

Rudens krāšņumu baudījām visi kopā. Oktobrī audzēkņi izzināja dabu un vēroja pārmaiņas dabā. Tika iesaistīti arī vecāki. Sadarbības rezultātā pirmsskolā iekārtojām izstādi "Rudens lapkritis". Izstādē bija dažnedažādi mākslas darbi, kurus bērni radīja grupās, un arī mājās kopā ar vecākiem. 

Nākošie svētki tika ieskandināti tik tikko, novembra sākumā. Tā ir Mārtiņdiena. Svētki tika svinēti katrā grupā, ievērojot visas epidemiloģiskās prasības. Jāpiebilst, ka skolotājs ir brīnuma radītājs. Tieši grupu skolotāji ar vecāku atbalstu bērniem sarīkoja šos svētkus. Vecāki bija parūpējušies, lai bērni iejustos dažādos tēlos, un pēc svinīgās daļas našķotos ar gardumiem un veselīgām uzkodām. Mārtiņdienu svinēt bija sanākuši visdažādākie tēli - suņi, kaķi, peles, vilki, cālīši, lāči, sivēni, lapsas, un daudzi citi. 

Turpinām novembri svinēt patriotiskās noskaņās. Jau šodien iestādē tiks izveidots gaismas ceļš. Gaišus un sirsnīgus svētkus visiem novēl Rīgas pirmsskolas izglītības iestāde "Ligzdiņa"!

Ziema vārtus atvērusi, rudentiņam sveikas sakām!

Rakstu sagatavoja Rīgas pirmsskolas izglītības iestādes vadītājas vietniece Madara Osīte.

Galerijas