Rīgas Sanatorijas internātpamatskolā Nordplus projekts „Uzņēmīgs skolēns digitālā laikmetā”

Rīgas Sanatorijas internātpamatskolā Nordplus projekts „Uzņēmīgs skolēns digitālā laikmetā”

No 2018.gada 5. līdz 9. novembrim Upesciema centrā karogu mastā plīvoja visu Baltijas valstu karogi, norādot uz to, ka Berģu Mūzikas un mākslas pamatskolā tiek gaidīti ciemiņi no Rīgas (Latvija), Kauņas (Lietuva), Pērnavas (Igaunija), lai realizētu Nordplus Jauniešu izglītības programmas projekta „Uzņēmīgs skolēns digitālā laikmetā” (2018-2021) pirmās tikšanās piecu dienu programmu Latvijā.

Projekts paredz, ka no katras dalībskolas drīkst piedalīties pieci 5.-6.klašu skolēni un viens pedagogs, bet, pateicoties tam, ka pirmā tikšanās notika Latvijā, ka projektā iesaistīto Berģu un Rīgas skolu direktores atbalstīja projekta vadītājas iniciatīvu piedalīties visai Berģu Mūzikas un mākslas pamatskolas 6.a klasei, kā arī Rīgas Sanatorijas internātpamatskolas 5.b klasei, līdz ar to 20 skolēnu vietā piedalījās 29 skolēni un 5 pedagogi no četrām skolām un trim valstīm.

Projekta dalībnieki piecās dienās centās ne tikai realizēt plašo un intensīvo programmu abās skolās (Upesciemā un Rīgā), bet arī iepazīstināt lietuviešus un igauņus ar Latvijas galvaspilsētu, Latvijas vēsturi, īsi pirms Latvijas 100gades svinībām aplūkojot Rīgu, tās torņus, tiltus, kā arī ļaujot viesiem uzzināt par latviešu tradīcijām un kultūru ne tikai ārpus skolas dažādās mācību ekskursijās, bet arī piecas dienas dzīvojot ģimenēs pie Berģu Mūzikas un mākslas pamatskolas jauniešiem (paldies Elzas Laugales, Annijas Dāvidsones, Nikas Troņajevas, Danas Malahovas, Nikolas Elizabetes Pētersones ģimenēm par atsaucību, uzņemot 5 viesus no Lietuvas un 5 jauniešus no Igaunijas!).

Projekta pirmā dienā visus dalībniekus sirsnīgi sagaidīja Rīgas Stila un modes tehnikumā, kur tika parādītas tehnikuma plašās un ar modernām tehnoloģijām aprīkotās telpas, iepazīstināja ar profesijām, kādas var apgūt šajā izglītības iestādē pēc 9.klases, tāpat arī uzzināja par fotogrāfa un multimediju dizaina specialitāti. Paldies multimediju pedagogam Mihailam Kopeikinam par viesmīlību lekcijā, par dalīšanos savā pieredzē un zināšanās par un ap tehnoloģijām, dizaina attīstību un darbu multimediju jomā, īstenojot pasūtījumus dažādiem klientiem un mākslās pasākumiem.

Projekta otrās dienas gaitas sākās Rīgas Sanatorijas internātpamatskolā ar fizikas stundu, kurā tika apskatīta gaisma no dažādiem skatpunktiem, tika mērīts, griezts, darināti jauni aparāti, kur ir nepieciešama gaismas līdzdalība. Gaismas laušanu skolēni varēja novērot, kad skatījās uz ķermeni vienlaicīgi caur divām vidēm, kurām ir atšķirīgs optiskais blīvums - piemēram, gaisu un ūdeni. Skolēniem tika doti dažādi uzdevumi un praktiskas nodarbības, kuros izmantoti gaismas atstarošanas un laušanas likumi, lai tos izprastu, piemēram, kā darbojas fotoaparāts, kas uztver „deformētu” attēlu. Paldies skolotājai Viktorijai Brūverei un Rīgas Sanatorijas internātpamatskolas 9.klases skolniekiem! Nākamā stundā projekta dalībnieki gatavoja kosmētikas līdzekļus no dabīgām izejvielām, tādējādi iepazīstot ķīmijas nodarbību eksperimentu burvību. Veikalos nopērkamie kosmētikas līdzekļi satur daudz ķīmisku vielu, tādēļ nav piemēroti alerģiskiem cilvēkiem. Šiem cilvēkiem var noderēt dekoratīvās kosmētikas līdzekļi, kas pagatavoti no dabīgām izejvielām un nesatur ķīmiskas krāsvielas. Darba uzdevums – pagatavot lūpu krāsu, vaigu toni, acu kontūru krāsu, izmantojot dabīgas izejvielas, piemēram, kaltētas sarkanās bietes, aktīvo ogle, medu. Paldies skolotājai Ritai Kalniņai un Rīgas Natālijas Draudziņas vidusskolas 9.klases skolniecēm! Pēc ķīmijas aktīviem izziņas procesiem, visu uzzināto bija jāstrukturē, apkopojot tabulās informātikas stundā, ko pasniedza skolotāja Ieva Križevica. Pēc analītiskā darba procesa varēja ļauties radošām aktivitātēm fotografēšanas nodarbībai kopā ar skolotāju Anitu Stukāni, izmēģinot praksē lietot fotoaparātu, veicot uzdevumus skolas apkārtnē. Projekta noslēguma diena skolotāja Anita bija sarūpējusi patīkamu pārsteigumu, uzdāvinot katram dalībniekam fotogrāfiju kā pieminu par dalību projektā. Paldies Anitai Stukānei par atsaucību un līdzdalību! Pēc gardām pusdienām skolēni vēl nedaudz aplūkoja Rīgas Sanatorijas internātpamatskolu un jau posās sporta stundai, ko tik ilgi gaidīja, jo zināja, ka sporta skolotāja Diāna Kuzina neliks vilties sportiskās aktivitātēs, aicinot spēlēt florbolu, dvieļbolu u.c. sporta spēles, ļaujot arī nopelnīt katram dalībniekam kādu jauku un patīkamu balviņu, bet nodarbības izskaņā tika apbalvotas 1.-3.vietu ieguvēju komandas, kas vislabāk pratušas sadarboties un nopelnīt visvairāk punktu savai komandai. Paldies sporta skolotāju komandai: Diānai Kuzinai, Kulasmai Nadirovai, Laurim Mikenam!

Pēc tik intensīvām divām dienām skolā, nākamā diena bija ārpus skolas telpām, ļaujot iepazīt viesiem Rīgu, apskatot ne tikai Vecrīgu, bet arī apmeklējot LU Akadēmijas centra Dabas māju, kur aplūkoja ne tikai Rīgu no LU jumta, bet arī moderni aprīkotās mācību un atpūtas telpas, piedalījās eksperimentos un kartogrāfijas nodarbībā, izmēģinot ģeogrāfiskās informācijas sistēmās pie datoriem, kā arī uzzinot to, ka LU pētnieki ir bijuši Grenlandē un šajā vasarā  grasās doties uz Antarktīdu, kur ar droniem pētīšot ledus virsas reljefu. Dienas izskaņā projekta dalībnieki apmeklēja bērnu zinātnes centru „Tehnoannas pagrabi”, kas esot viens no mazākajiem zinātnes centriem pasaulē, bet tās ekspozīcijā apvienojas māksla, zinātne un rotaļlietu pasaule ar mērķi atmodināt radošu izziņu katrā apmeklētājā. Projekta dalībnieki „Tehnoannas pagrabos” uzzināja par zvaigznēm planetārijā, meklēja izeju tumšā labirintā zem Rīgas, lai nonāktu ķīmijas amfiteātra pārsteidzošajā pasaulē.

Projekta ceturtajā dienā visi dalībnieki bija gaidīti Berģu Mūzikas un mākslas skolas telpās, lai kopā ar skolotāju Ingu Zepu un viņas asistentēm – 9.klases skolniecēm – piedalītos dabas zinātņu dienas aktivitātēs, kas veicinātu tehniskā radošuma iemaņas un inženiera domāšanas attīstīšanu. Skolēni nodarbībās attīstīja prasmes izmantot IT rīkus mērķtiecīgā mācību procesā, kā arī dalība dažādās aktivitātēs veicināja intereses pieaugumu par videi draudzīgu rīcību, radot jaunas lietas. Darbojoties grupās, skolēni iemācījās darba dalīšanu un saliedētu darbību. Veicot uzdevumus, skolēni izmantoja problēmsituāciju risināšanas metodes soļus. Šajā dienā skolēni piedalījās arī Zinātnes tirdziņā, prezentējos mājas darbus – savus pētījumus. Arī topošajiem zinātniekiem, inženieriem, ķīmiķiem, biologiem ir nepieciešamas fiziskas aktivitātes, tāpēc dienas izskaņā projekta dalībnieki kopā ar sporta skolotāju Zintu Šestakovsku apmeklēja Inčukalna peldbaseinu, kur kopā ar treneri piedalījās peldēšanas nodarbībā, bet pēc tam arī varēja izmantot brīvo laiku peldēšanas prasmju attīstīšanai katrs pēc saviem ieskatiem. Paldies skolotājām – Ingai Zepai un Zintai Šestakovskai – par atsaucību un dalību projektā!

Projekta pēdējā dienā, šķiet, visās iepriekšējās dienās uzzinātais, iemācītais, apgūtais bija izmantojams, lai piedalītos radošās darbnīcās „Daba objektīvā” ar Berģu Mūzikas un mākslas pamatskolas mākslas skolas pedagogiem – Diānu Mežecku un Dagni Ventiņu. Ar skolotāju Diānu skolēni meklēja dažādas faktūras dabā, izmantojot foto kameru dažādās viedās ierīcēs. Uzdevuma mērķis: ieinteresēt audzēkņus saskatīt, ieraudzīt faktūru daudzveidību dabā un prast tās fiksēt ar kameru, izmantojot daudzveidīgu kompozīciju. Savukārt ar skolotāju Dagni skolēni radīja siluetus un ēnas, izmantojot projektoru un ekrānu. Ar šo uzdevumu skolēnos tika radīta interese par attēla un performances savstarpēju mijiedarbību. Paldies skolotājām par spēju radīt skolēnos interesi tehnoloģijas sasaitīt ar dabā notiekošiem procesiem! Dienas izskaņā projekta dalībnieki devās uz Cēsīm, lai apmeklētu zinātkāres centru „Zinoo”, kā arī piedalītos Lego Mindstorms NXT nodarbībā, kurā skolēni gatavoja Lego robotus, kas paši beigās arī darbojās un gāja uz priekšu; skolēniem bija iespēja radoši izpausties, jo tika dota brīva izvēle – izveidot robotu, kādu vēlas.

Lai realizētu projekta pirmo posmu bija iesaistīti ne tikai jau minētie pedagogi, bet arī Berģu Mūzikas un mākslas pamatskolas, kā arī Rīgas Sanatorijas internātpamatskolas administrācija, pedagogi, tehniskais personāls, atbalsta personāls, mediķi, skolēni, vecāki. Paldies visiem projektā iesaistītajiem, paldies visiem, kas atbalstīja un uzmundrināja! Paldies Garkalnes novada domei par līdzfinansējumu, paldies abu skolu direktorēm – Ilzei Briņķei, Sandrai Žvartei – par atsaucību un atbalstu visa projekta laikā. Paldies Pērnavas Rēmas pamatskolas (Igaunija) Nordplus projekta vadītājai, koordinatorei Agitai Kērdai (Agita Keerd) un 5.klases audzinātājai Rīnai Arvai (Riina Arva)! Paldies Garļavas A.Mitkausa pamatskolas (Lietuva) Nordplus projekta vadītājai, koordinatorei un 5.klases audzinātājai Ievai Valutkevičienei! Paldies Rīgas Sanatorijas internātpamatskolas 5.b klases audzinātājai Inesei Melderei!

Ieva Križevica – Nordplus projekta koordinatore, vadītāja; Berģu Mūzikas un mākslas pamatskolas skolotāja un 6.a klases audzinātāja; Rīgas Sanatorijas internātpamatskolas skolotāja

Galerijas