Foto

Rotaļnodarbības latviešu valodas apguves veicināšanai Rīgas 152. pirmsskolas izglītības iestādē

Valodas apguve sākas ar tādas vides radīšanu, kura raisa bērnos interesi. Rīgas 152. pirmsskolas izglītības iestādē šādas vides sagatavošanas procesā tika ieguldīts daudz laika, bet šobrīd mūsu iestādes kabineta noformējums veido attiecīgo noskaņu, kura ierosina bērnus tālākai darbībai.

Rotaļnodarbības ir organizētas nelielās apakšgrupās, lai veicinātu prasmi ieklausīties gan skolotājas, gan citu rotaļbiedru viedoklī.

Kopīgi rotaļājoties, skolotāja rosina bērnus gan nedaudz padziedāt, gan doties pie tāfeles un pētīt tur izliktos materiālus, kuri motivē bērnus patstāvīgi darboties ar attēliem un burtiem. Bērniem tiek radīta iespēja pašizpausties, imitējot (atdarinot) uz tāfeles izliktos vārdus. Šādas pašvadītas atdarināšanas jeb burtošanas pēc orientieriem laikā, bērns pilnveido savas prasmes un gūst pozitīvas emocijas.

Rotaļnodarbībās tiek iesaistīti visi bērni, gan tie, kuri jau ir apguvuši lasītprasmi, gan tie, kuri šobrīd vēl ir salīdzinoši mazrunīgi, bet savas domas izteikt griboši.

Lai radītu bērnos vēlēšanos runāt latviski un sekmētu runas attīstību, Latviešu valodas aģentūra ir izdevusi daudzus brīnišķīgus mācību līdzekļus. Viens no šādiem mācību līdzekļiem tika izraudzīts par pamatu Rīgas 152. pirmsskolas izglītības iestādes audzēkņu vārdu krājuma paplašināšanai un aktivizēšanai. Piedāvātajā mācību līdzeklī ir 12 temati. Katram tematam ir atvēlētas 3 līdz 4 nedēļas. Aktīvi gatavojoties Miķeļdienai, rotaļnodarbībās izmantojām attēlus un vārdus no temata «Dabas dāvanas».

Latviešu valodas aģentūras ieteiktos uzdevumus esam pārveidojuši par kartītēm un klucīšiem. Vispirms attēli tika izdrukāti, sagriezti, ielaminēti un tagad tiek piedāvāti bērniem rotaļnodarbību laikā. Atbilstoši bērna vecumposmam un interesēm tiek izmantots dažāds vārdu (attēlu) skaits.

Lai sekmētu bērnu motivāciju mācīties, būtu vēlama arī vecāku iesaistīšanās mācību procesā. Tādēļ tika izveidots īpašs informatīvais materiāls vecākiem, kurš, pirmkārt, sniedz ieskatu dažādu rotaļnadarbību norisē un, otrkārt, detalizēti informē vecākus par to, kā brīvajos brīžos kopā ar savu bērnu apgūt latviešu valodu, izmantojot tos pašus mācību materiālus, kurus rotaļnodarbībās aktīvi lieto bērni.

Paldies visiem, kuri palīdz bērniem latviešu valodas apguvē.

Informāciju un foto: Rīgas 152. pirmsskolas izglītības iestādes latviešu valodas pirmsskolas skolotāja Rita Apla-Lūka.

     

Galerijas