Foto

Rudens svētki Rīgas pirmsskolas izglītības iestādē “Riekstiņš”

Rīgas pirmsskolas izglītības iestādē “Riekstiņš” septembra mēneša pēdējā nedēļā norisinājās Rudens svētki. Rudens svētku laikā bērnudārzā notika Miķeļdienas tirdziņš, kā arī katra grupa gatavoja Rudens dienas svētku koncertus, ko vadīja iestādes mūzikas skolotājas.

Miķeldienu jeb rudens saulgriežus Latvijā atzīmē  29. septembrī. Mūsu senči šo dienu svinēja, kad diena un nakts bija vienādā garumā, godinot ražu un organizējot bagātīgas dzīres. Miķeldiena “Riekstiņā” tika atzīmēta ar ražīgu Miķeldienas tirdziņu, kurā piedalījās gan grupiņas bērni, gan iestādes personāls - grupas skolotājas, logopēdi, skolotāju palīgi un iestādes administrācija. Atsaucoties uz to, ka joprojām Latvijā ir noteiktas epidemioloģiskās drošības normas, tad šīs Miķeļdienas tirdziņš atšķīrās no ierastajiem organizētajiem tirdziņiem, tirgošanās notika tikai divu grupu ietvaros. Tirdziņā bērni tirgoja gan ēdamas, gan neēdamas lietas. Piemēram, kēksiņus, cukurgailīšus, cepumus, pašdarinātas kartiņas, rotas, piekariņus un tml. Bērni kā naudu izmantoja konfektes un dabas materiālus (kastaņus, zīles, čiekurus, gliemežvākus), kā savstarpēji grupas bija vienojušās. Miķeldienas tirdziņā bērni varēja iejusties ne tikai pircēja, bet arī pārdevēja lomā, tirgojot savas ar vecākiem mājās sagatavotas preces.

Rudens svētku koncertā bērni dziedāja, dejoja un iepazinās ar dažādām Miķeldienas tradīcijām. Kā pārsteigums visiem bija Rudens rūķis, kas viesojās “Riekstiņā” un ne tikai bērnus iepazīstināja ar savu Rudens pasaku, bet arī visus uzcienāja ar Rudens sulīgāko velti - ābolu.

Lielu paldies visa kolektīva vārdā vēlamies pateikt visiem vecākiem, kas kopā ar bērniem bija sagādājuši gardās un skaistās lietas, ko bērni tirgoja Miķeldienu tirdziņā. Kā arī lielu paldies sakām visam iestādes personālam, kas aktīvi iesaistījās Rudens svētku organizēšanā un tapšanā. Paldies mūzikas skolotājām, kas organizēja katrai grupai lustīgu Rudens dienas koncertu un fotogrāfei Maritai par skaisto mirkļu iemūžināšanu.

Lai visiem šis  zeltainais rudenīgais laiks ir  ne tikai dabā ar krāsām piepildīts, bet, lai arī šīs krāsas, katra sirdī mirdz!

Informāciju sagatavoja: vadītājas vietniece izglītības jomā Ieva Kolosko

Galerijas