Sāksies pieteikšanās konkursam uz Rīgas pašvaldības skolu 10. klasēm

Sāksies pieteikšanās konkursam uz Rīgas pašvaldības skolu 10. klasēm

Lai skolēni varētu pieteikties konkursam uzņemšanai 10. klasēs, Rīgas pašvaldība šogad pieteikšanos organizē savlaicīgāk, jau pirms centralizēto eksāmenu rezultātu paziņošanas, kas paredzēta 1. jūlijā.

Pieteikšanās 10. klašu konkursam Rīgas valsts ģimnāzijās un Rīgas vidusskolās sāksies no 25. jūnija un ilgs līdz 5. jūlijam, taču katrai skolai šie termiņi var atšķirties, tāpēc pašvaldība aicina sekot līdzi papildu informācijai skolas tīmekļa vietnēs.

Uzņemšanas konkursa rezultātus 10. klasēm Rīgas valsts ģimnāzijās plānots paziņot ne vēlāk, kā līdz 8. jūlijam, savukārt Rīgas vidusskolās rezultātus paziņos ne vēlāk, kā līdz 15. jūlijam. Rezultāti tiks paziņoti skolas tīmekļa vietnēs.

Konkursa rezultātu izvērtēšana Rīgas skolās sāksies tikai pēc centralizēto eksāmenu rezultātu un apliecību par pamatizglītību saņemšanas skolēniem.

Rīgas skolas pieteikšanos konkursam 10. klasēm organizēs dažādi, gan elektroniski, gan klātienē, tāpēc pašvaldība aicina vecākus sekot līdzi informācijai par uzņemšanu www.izglitiba.riga.lv vai attiecīgās skolas tīmekļa vietnē.

Lai iestātos Rīgas pašvaldības vidusskolās, galvenais konkursa atlases kritērijs būs centralizēto eksāmenu rezultāti. Ja centralizētie eksāmeni nav kārtoti attaisnojošu iemeslu dēļ, tad tiks skatīts vidējais vērtējums apliecības sekmju izrakstā. Papildu vidusskolas, kas nav valsts ģimnāzijas, bez centralizēto eksāmenu rezultātiem ir tiesīgas ņemt vērā apliecības sekmju izrakstā norādīto vidējo vērtējumu mācību priekšmetos.

Savukārt Rīgas valsts ģimnāzijās uzņemšanas konkursa galvenais kritērijs būs centralizēto eksāmenu rezultāti un iestājpārbaudījumu rezultāti.

Skolu un ģimnāziju saraksts

Informāciju sagatavoja: Sindija Grāvere, Rīgas pašvaldības Komunikācijas pārvaldes Ārējās komunikācijas nodaļas projektu koordinatore, e-pasts: sindija.gravere@riga.lv.