Foto

Septiņām Rīgas vidusskolām mainīs nosaukumu un statusu

Trešdien, 8. jūnijā, Rīgas domes sēdē tika atbalstīts lēmuma projekts par septiņu Rīgas vidusskolu nosaukumu un statusu maiņu no nākamā mācību gada.

Rīgas domes deputāti atbalstīja Iļģuciema vidusskolas, Daugavgrīvas vidusskolas, kā arī Rīgas 46. vidusskolas, Rīgas 63. vidusskolas, Rīgas 74. vidusskolas un Rīgas 85. vidusskolas pārdēvēšanu par pamatskolu, savukārt Rīgas 28. vidusskolai plānots piešķirt Rīgas Sarkandaugavas pamatskolas nosaukumu.

Kā atzina Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas priekšsēdētāja Iveta Ratinīka, “visi, kas ir mācījušies nosaukto izglītības iestāžu vidusskolas klasēs, tās ir pabeiguši vai absolvē šogad, līdz ar to šobrīd tā ir faktiskā stāvokļa konstatācija, jo šajās skolās nav bijis pietiekams skolēnu skaits vidusskolas posmā, lai turpinātu nodrošināt mācības 10.-12. klasē.”

Turpinot vidusskolu tīkla sakārtošanu galvaspilsētā saskaņā ar skolu tīkla optimizācijas rīcības virzieniem un galvenajiem uzdevumiem, Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas deputātiem drīzumā iecerēts lemt par papildu atbalstu pamatskolu izglītības kvalitātes nodrošinājumam, tā veicinot apkaimes iedzīvotāju apmierinātību pēc kvalitatīva izglītības procesa skolā tuvumā bērna dzīvesvietai. Turpināsies arī speciālās izglītības programmu īstenošana arvien vairākās vispārizglītojošajās skolās, tādējādi sekmējot un paplašinot iekļaujošas izglītības vides veidošanu Rīgas pašvaldības izglītības iestādēs.

Informāciju sagatavoja: Raimonds Grants – Rīgas domes Komunikācijas pārvaldes Ārējās komunikācijas nodaļas projektu koordinators, e-pasts: Raimonds.Grants@riga.lv.

Autors: Rīgas domes Komunikācijas pārvalde