Foto

Sevis “ES” izzināšana

13. un 14.novembrī Friča Brīvzemnieka pamatskolā notika karjeras atbalsta  pasākums “Sevis “ES” izzināšana” 2.- 3.klašu skolēniem.

Bērni nodarbībā sarunu laikā atbildēja uz jautājumu: Kas es esmu?, apzinoties sevi un savas personības iezīmes. Ar emociju spēles palīdzību bērniem tika dota iespēja atbildēt uz jautājumiem attiecībā uz viņu emocijām, velmēm un vajadzībām. Pēc noklausīta stāsta bija jāstāsta, kādas emocijas viņi ir saklausījuši.

Pasākums notika projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” (PVS 3713)

Informācija: skolas PKK Iveta Gūtmane.