Skolēnu pašpārvalžu līderi pulcējas Rīgas Skolēnu domes 22. kongresā

Skolēnu pašpārvalžu līderi pulcējas Rīgas Skolēnu domes 22. kongresā

Rīgas Skolēnu domes (RSD) 22. kongress norisinājās 2023. gada 19. oktobrī, pulcējot Rīgas skolu pārstāvjus, lai kopīgi atskatītos uz iepriekšējā gadā paveikto, apstiprinātu RSD valdi un ievēlētu RSD prezidentu.

Kongresu vadīja 21. sasaukuma prezidente Zīle Ozoliņa un viceprezidente Lizete Lita Gražule. Pasākuma sākumā Zīle Ozoliņa, atskatoties uz paveikto, izstāstīja par 21. sasaukuma darbiem un pasākumiem: tikšanos ar Elīnu Pinto, Latvijas Radio eksperimentu, ideju par Rīgas skolēnu forumu, citiem rīkotajiem izglītojošiem un līdzdalības pasākumiem.

Uzrunājot kongresa dalībniekus, Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta pārstāvis Dmitrijs Zverevs pateicās RSD 21. sasaukuma valdei par darbu un departamenta vārdā pasniedza īpašus pateicības rakstus.

Viens no kongresa galvenajiem notikumiem, protams, bija jaunā prezidenta ievēlēšana. Šogad uz prezidenta amatu kandidēja divas ļoti aktīvas jaunietes – Daniela Rupeika un Šarlote Justīne Jurjure. Klātesošie jaunieši aktīvi iesaistījās un palīdzēja Zīlei Ozoliņai un Lizetai Litei Gražulei kandidātu prasmju pārbaudīšanā, izaicinot viņas ar visdažādākajiem uzdevumiem, kas saistīti ar sevis prezentēšanu, dalībnieku piesaisti RSD un rīkošanos stresa situācijās. Balsu vairākumu guva Šarlote Justīne Jurjure, tādējādi kļūstot par RSD 22. sasaukuma prezidenti, un par viņas palīgu un padomdevēju viceprezidentes amatā tika ievēlēta Daniela Rupeika.

Kongresā tika apstiprināti arī pārējie RSD valdes locekļi. Par Kultūras daļas vadītāju kļuva Klāvs Damalts, Izglītības daļas vadītājas amatu pārņēma Karolīna Rimša, Ārējo sakaru daļas vadītāja amatā tika apstiprināta Arina Krasone. Par padomnieku juridiskajā un finanšu jomā kļuva Liene Linkeviča, savukārt lietveža vietā tika apstiprināts Arturs Zamerovskis.

Kongress noslēdzās ar svinīgu brīdi neformālā gaisotnē, fotografēšanos, sarunām par RSD nākotni un ar apņemšanos turpināt darbu Rīgas jauniešu labā.

Informāciju sagatavoja: Elizabete Rebezova, Rīgas Skolēnu domes konsultante. E-pasts: erebezova@edu.riga.lv