Skolēnu pašpārvalžu sadarbības projektu konkurss

Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments izsludina Skolēnu pašpārvalžu sadarbības projektu konkursu, kurā aicināti piedalīties Rīgas skolēnu pašpārvalžu pārstāvji.

Konkursa mērķis ir finansiāli atbalstīt projektus, kas stiprina Rīgas vispārizglītojošo skolu un profesionālās izglītības iestāžu, kas īsteno profesionālās vidējās izglītības programmas, skolēnu pašpārvalžu kapacitāti, veicina to aktīvu iesaistīšanos izglītības iestāžu darbā un sekmē pašpārvalžu savstarpējo sadarbību.

Finanšu līdzekļi tiek piešķirti šādām aktivitātēm:

  • neformālās mācīšanās aktivitātēm;
  • āra dzīves aktivitātēm;
  • jauniešu iesaistei brīvprātīgajā darbā;
  • fiziskām aktivitātēm, kas neprasa mērķtiecīgu, ilglaicīgu iepriekšējo sagatavotību attiecīgajā sporta veidā (piemēram, atklātajiem treniņiem, amatierturnīriem u.tml.);
  • radošai pašizpausmei (piemēram, radošām darbnīcām, improvizācijas teātra nodarbībām, izstāžu veidošanai);
  • pašpārvalžu pieredzes apmaiņas aktivitātēm (piemēram, atbalsta pasākumiem neaktīvām un mazāk aktīvām skolēnu pašpārvaldēm, mentoringa aktivitātēm, labās pieredzes popularizēšanai).

Viena projekta pasākumu un aktivitāšu īstenošanai paredzēts finansiāls atbalsts līdz EUR 500,00 un to piešķir partnerībām, kuras veido ne mazāk kā 2 Rīgas vispārizglītojošo skolu un profesionālās izglītības iestāžu, kas īsteno profesionālās vidējās izglītības programmas, skolēnu pašpārvaldes.

Skolēnu pašpārvalžu sadarbības projekti jāiesniedz līdz 2023. gada 25. aprīlim, nosūtot uz e-pasta adresi macibas.brf@gmail.com. Pieteikums ir jāiesniedz elektroniski – datorsalikumā (MS Word dokuments), latviešu valodā,  e-pasta nosaukumā norādot „Pieteikums skolēnu pašpārvalžu sadarbības projektu konkursam”.  Projekta apstiprināšanas gadījumā būs jāiesniedz pieteikums papīra formā, ar pieteikuma veidlapā norādīto personu pašrocīgiem parakstiem, līdz pieteikumā norādītajam projekta uzsākšanas datumam.

Konkursa nolikums un pieteikuma veidlapas pieejamas ŠEIT.

Visi iesniegtie projekti to komandām/pārstāvjiem būs jāprezentē konkursa komisijai 2. maijā. Informācija par prezentāciju norisi un laiku tiks nosūtīta projektu iesniedzējiem personīgi uz e-pastu. 

Lai palīdzētu sagatavot projektus, 2023. gada 18. aprīlī plkst. 17.00 jauniešu studijā “BaMbuss”, Brīvības gatvē 204, Rīgā notiks “Projektu darbnīca skolēnu pašpārvaldēm Rīgā”. Darbnīcā būs iespēja uzzināt vairāk par konkursu, iepazīt projektu rakstīšanas un pieteikumu aizpildīšanas nianses, attīstīt idejas, atrast partnerus un saņemt atbildes uz dažādiem jautājumiem par Skolēnu pašpārvalžu sadarbības projektu konkursu. Pieteikšanās darbnīcai šeit - https://ej.uz/spprojektudarbnīcarīga .

Konsultācijas ir iespējams saņemt arī individuāli. Papildu informācija: L.Siliņa, tālr. 26808042, e-pasts: macibas.brf@gmail.com.

Skolēnu pašpārvalžu sadarbības projektu konkursu 2023. gadā organizē nodibinājums "Baltijas Reģionālais fonds" pēc Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta pasūtījuma.