Foto

Spēle “Karjera”

Rīgas Ostvalda vidusskolā 11. un 12. klašu skolēniem  noritēja izglītojošas nodarbības  “Karjeras ceļa veidošana. Spēle - “Karjera”” projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” (PVS 3713) ietvaros.

Nodarbībās jaunieši apguva kā plānot karjeru, analizēt savas stiprās un vājās puses, kā noteikt savu piemērotību profesijai. Interesantākā spēles daļa bija profesiju “pielaikošana”, kura ļāva iejusties dažādās lomās.