Svinam valsts svētkus!

Svinam valsts svētkus!

Rīgas 232. pirmskolas izglītības audzēkņiem visas nedēļas garumā pedagogi organizēja pasākumus, kas bija saistīti ar Latvijas Republikas proklamēšanas 105. gadadienu.

Audzēkņi kopā ar skolotājiem aktīvi piedalījās dažādas aktivitātēs.

  • Bērni, vecāki un skolotāji no svecēm bērnudārza teritorijā izlika gaismas ceļu.  
  • Rīkojām svētku koncertu. Koncerta atklāšanā skanēja Latvijas Republikas valsts himna “Dievs, svētī Latviju”, pēc tam svinīgi tika ienests Latvijas karogs. Koncertā bērni dziedāja tādas dziesmas, kā “Dzimšanas diena Latvijai”, “Es mīlu tevi, Latvija!” un “Latvija zied”, lasīja dzejoļus un minēja krustvārdu mīlkas par Latviju.  
  • Pedagogi, vecāki un bērni izcepa sarkanbaltsarkano torti par godu Latvijas proklamēšanas 105. gadadienai. 

Sūtam visiem sirsnīgus apsveikumus no Rīgas 232. pirmskolas izglītības iestādes bērniem un darbiniekiem Latvijas dzimšanas dienā! 

Informāciju sagatavoja Rīgas 232. pirmsskolas izglītības iestādes IT tehnoloģijas mentors Alina Kuzina.  

Galerijas