Vecāku biedrības: “Esam viena komanda, un mums ir viens mērķis - bērnu mācības klātienē"

Šīs vasaras prioritāte Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamentam ir visās Rīgas pilsētas pašvaldības izglītības iestādēs (kopskaitā 282) jaunajā mācību gadā nodrošināt klātienes mācības un līdztekus tam mazināt Covid-19 pandēmijas izplatību pilsētā un valstī, kā arī radīt iespējami drošu darba vidi iestāžu audzēkņiem un darbiniekiem, tostarp veicināt iestāžu darbinieku vakcināciju.

Lai šo prioritāti īstenotu, visas vasaras garumā departamenta darbinieki ir kontaktā ar izglītības iestāžu vadītājiem, gan izzinot konkrētās situācijas iestādēs, gan arī uzklausot iestāžu vadītāju izteiktās bažas, problēmas, rosinājumus, tādējādi sniedzot mērķtiecīgu palīdzību un atbalstu - to, kas iestādēm šajos apstākļos ir visvairāk nepieciešams.

Jūlija beigās departamenta direktors Māris Krastiņš un Izglītības pārvaldes speciālisti uz kopīgu tikšanos aicināja arī vairākas vecāku biedrības, lai uzklausītu vecāku ierosinājumus un vienotos par kopīgu mērķi, proti, klātienes mācību īstenošanu epidemioloģiski drošā vidē.

Departamenta vadība un speciālisti tikās ar Daudzbērnu ģimeņu biedrībām “Pērle” un “Puzle”, biedrību “Vecāki par izglītību”,  “Mammamuntetiem.lv”, Mazākumtautību vecāku forumu, atbalsta grupu vecākiem “Kontakts” un vēl vairāku citu biedrību pārstāvjiem.

Biedrību pārstāvji izteica vēlmi iepazīties ar departamenta rīcības plānu, uzklausīja izglītības jomas speciālistu teikto, kā arī pauda savu redzējumu par to, kā, viņuprāt, izglītības iestādēm nodrošināt epidemioloģiski drošu mācību vidi, sākot jau no 1. septembra.

Biedrības novērojušas, ka iestāžu vadītāji nereti savā rīcībā ir piesardzīgi, neuzdrošinoties pieņemt savai iestādei nozīmīgus lēmumus drošas mācību vides nodrošināšanā. Tāpēc biedrības uzskata, ka departamentam jāiedrošina direktorus rīkoties rast radošus risinājumus – āra mācības, darbs maiņās, utml., lai varētu īstenot mācības klātienē. Vecāki uzskata, ka departamentam jāpauž savs atbalsts nestandarta rīcībām, protams, tik lielā mērā, cik tas pieļaujams ar valstī noteiktajām prasībām Covid-19 izplatības mazināšanai.

Pārsvarā visas vecāku biedrības uzsvēra, ka klātienes mācības nepieciešams nodrošināt pilnīgi visām klašu grupām, jo būtiska daļa vecāko klašu skolēni attālinātajā mācību periodā ir nepilnīgi apguvusi mācību saturu, gan skolotāju ierobežotās pieejamības un tiešās komunikācijas dēļ, gan zaudējot motivāciju mācīties. Līdz ar to ievērojami pasliktinājies bērnu emocionālais stāvoklis, saasinājusies emocionālā spriedze ģimenēs, jo vecākiem bijusi dubulta un pat trīskārša slodze – savi darba pienākumi, ievērojama iesaiste bērnu izglītības procesā, mājsaimniecības aktivitāšu pieaugums.

Ja epidemioloģiskās situācijas saasināšanās gadījumā mācības klātienē vienlaicīgi visiem skolēniem nevarēs nodrošināt, tad vecāki rosina īstenot hibrīdmodeli, kad bērni dažas dienas mācās klātienē, bet dažās attālināti, līdzīgi kā jau tas tika īstenots.

Tāpat biedrību pārstāvji atbalstīja ideju par regulāru skolēnu testēšanu, kā labo piemēru minot vasarā notiekošās nometnes, kur grupa vai klase tiek uzskatīta par vienu "burbuli" un tā dalībnieki tiek testēti. Lielākā daļa pārstāvju atbalsta arī pedagogu obligāto vakcinēšanos, taču viena organizācija pauda viedokli, ka tā tomēr ir indivīda paša izvēle, tāpēc obligāto vakcinēšanos neatbalsta.

Sarunas noslēgumā dalībnieki vienojās, ka šāda veida tikšanās ir ļoti vērtīgas un būtu nepieciešams tās turpināt vismaz reizi divos mēnešos, lai vecāku biedrību pārstāvji būtu informēti par notiekošo izglītības iestādēs un pārraugošajā departamentā. Tādējādi biedrības būtu kā vēl viens resurss, kas savās pārstāvētajās sabiedrības grupās varētu informēt par departamenta sadarbību ar iestādēm un aktualitātēm izglītības jomā Rīgā. Ļoti lietderīgi būtu tikties vasaras beigās, lai pirms mācību uzsākšanas pārrunātu aktualitātes.

Sarunas dalībnieki secināja, ka visi - gan departamenta speciālisti, gan iestāžu vadītāji, darbinieki, gan biedrību pārstāvji, ir vienas komandas dalībnieki, kuriem ir kopīgs mērķis, kas īstenosies, apvienojot spēkus.