Foto

Veiktas izmaiņas noteikumos bērnu pieteikšanai un uzņemšanai Rīgas skolu 1. klasēs

Pēc VARAM* saskaņojuma stājušies spēkā grozījumi Rīgas domes saistošajos noteikumos “Par kārtību, kādā reģistrējami iesniegumi bērna uzņemšanai 1.klasē Rīgas valstspilsētas pašvaldības izglītības iestādēs”, kas paredz vairākas izmaiņas bērnu pieteikšanai un uzņemšanai skolā.

Ņemot vērā valsts attīstību digitalizācijas jomā, saistošajos noteikumos iekļauta izmaiņa, kas precizē vecāku iespējas pieteikt bērnus skolā, nosūtot pieteikumu, kas parakstīts ar drošu elektronisko parakstu, uz skolas e-pasta adresi vai skolas oficiālo e-adresi. Pieteikumu par bērna reģistrēšanu 1.klasei iespējams iesniegt arī izglītības iestādē klātienē, iepriekš sazinoties ar skolu un vienojoties par pieteikuma iesniegšanas laiku.

Tāpat noteikumos veiktas izmaiņas prioritāšu definēšanā, nosakot kā vienu no augstākajām prioritātēm bāreņu iekļaušanu izglītības iestādes 1. klašu pretendentu sarakstā. Saistošo noteikumu grozījumos precizēti arī izglītības iestāžu mikrorajoni. Izmaiņas notikušas saistībā ar vairāku skolu nosaukumu maiņu, proti, ir precizēti to nosaukumi iestāžu mikrorajonu attēlojumā.

Saistošie noteikumi pieejami Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta tīmekļa vietnē www.iksd.riga.lv sadaļā “Normatīvie akti”, savukārt skolu mikrorajonu sadalījums atrodams minētās tīmekļvietnes sadaļā “Katalogs”.

*VARAM - Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija

  

Informāciju sagatavoja: Indra Vilde – Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta komunikācijas un sabiedrisko attiecību vadītāja, e-pasts: indra.vilde@riga.lv.