Bērnudārza bērni, rokās sadevušies, dodas uz Ziemas sporta svētkiem

Publicitātes attēls

Ziemas sporta svētki bērniem

Pirmsskolā bērnu sadarbības prasmes tiek sekmētas ne tikai sporta nodarbībās, bet arī dažādās kopīgās norisēs, kā, piemēram, sporta svētkos. Mums izdevās noķert īsto ziemu.  Ziemas sporta svētki sagādāja prieku Rīgas 232. pirmsskolas izglītības iestādes audzēkņiem un skolotājiem, radīja smaidus un vairoja pozitīvu enerģiju.

Ziemas sporta svētkos bērni piedalījās iepazīšanās spēlēs un rotaļās, prāta spēlēs, jautrajās un veiklības stafetēs, jautrās atrakcijās, kā arī zīmēja savas grupas iniciāļus sniegā. Interesanti bija gan bērniem, gan skolotājiem.

Pasākuma noslēgumā katra bērnu grupa saņēma diplomu par piedalīšanos un pārsteiguma dāvaniņas.

Informāciju sagatavoja Rīgas 232. pirmsskolas izglītības iestādes IT tehnoloģijas mentors Alina Kuzina.  

Galerijas