Foto

Zinātnes zonā

Rīgas vakara ģimnāzijas 7.-12. klases skolēni, projekta „Karjeras atbalsts izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros apmeklēja izglītības centru “Zinātnes zona”. Pasākumā skolēniem tika aktualizēta ķīmijas un fizikas nozīme mūsu ikdienā un parādīts kādās jomās tiek izmantotas zināšanas un prasmes, kurās izmanto ķīmiju un fiziku.

Ar interaktīvu eksperimentu priekšnesumu palīdzību skolēni tiek iepazīstināti ar inženiera, ķīmiķa un elektronikas inženiera profesiju. Skolēniem bija iespēja iejusties elektronikas inženiera ādā un izveido pašiem savu ierīci, kura iespīdina spuldzīti no attāluma. Dalībnieki iepazinās ar transformatora un tranzistora darbību un uzzināto izmanto, lai paši salodētu savu bezvadu “lādēšanas” ierīci.

Informācija: Ilze Butevica
Rīgas vakara ģimnāzijas direktora vietniece.