Foto

Zinību diena Rīgas pašvaldības iestādēs

Rīgā Zinību dienas svinīgais pasākums notika 104 pašvaldības dibinātās skolās. Līdztekus skolēniem, pedagogiem un bērnu vecākiem svinīgajos pasākumos piedalījās un jaunajā mācību gadā sveica arī Rīgas pašvaldības pārstāvji.

1. septembrī, Zinību dienā, Rīgas domes priekšsēdētājs Mārtiņš Staķis sveica Rīgas Franču liceju 100 gadu jubilejā, Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas priekšsēdētāja Iveta Ratinīka viesojās Rīgas 5. pamatskolā – attīstības centrā un Rīgas Franču licejā, savukārt Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta direktors Māris Krastiņš sumināja Rīgas Valsts vācu ģimnāziju tās 100. jubilejā, vēlot skolēniem neizsīkstošu zinātkāri un vecākiem lepnumu par savu bērnu sasniegumiem jaunajā mācību gadā, bet Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta Izglītības pārvaldes priekšnieks Ivars Balamovskis apciemoja Rīgas 7. pamatskolu.

"Ceram, ka mācību process ne tikvien sāksies, bet arī sekmīgi aizritēs klātienē, visiem esot veseliem, atbildīgiem, dzīvespriecīgiem un sasniedzot kopīgos un katram savus mērķus," uzsver Rīgas pašvaldības izglītības jomas atbildīgie speciālisti.

Foto: F64

Galerijas