RĪGAS DOMES IZGLĪTĪBAS, KULTŪRAS UN SPORTA DEPARTAMENTS

IZGLĪTĪBA

KULTŪRA

SPORTS

INTEGRĀCIJA

KATALOGS

Konkurss bērnu un jauniešu nometņu organizēšanai 2019./2020. mācību gada vasaras brīvlaikā

Nosaukums Joma Pieteikšanās termiņš Norises laiks Statuss
Konkurss bērnu un jauniešu nometņu organizēšanai 2019./2020. mācību gada vasaras brīvlaikā Izglītība 13.06.2020. 06.07.2020. - 31.08.2020. Rezultāts

Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments (RD IKSD) izsludina konkursu nevalstiskajām un reliģiskajām organizācijām par līdzfinansējumu bērnu un jauniešu nometņu organizēšanai 2019./2020. mācību gada vasaras brīvlaikā.

Konkursa mērķis ir finansiāli atbalstīt nevalstisko un reliģisko organizāciju līdzdalību bērnu un jauniešu brīvā laika organizēšanā, rīkojot pieejamas, dalībnieku interesēm atbilstošas nometnes.

Nometņu norise plānojama ne ātrāk par 2020. gada 6. jūliju. Saskaņā ar konkursa nolikuma 37.punktu šajā brīvlaikā prioritāri tiks atbalstītas atvērtās dienas nometnes.

Nometņu sagatavošanas un norises laikā aicinām organizācijas rēķināties ar valstī noteiktajiem ar Covid-19 saistītajiem ierobežojumiem un ievērot sociālās (fiziskās) distancēšanās un epidemioloģiskās drošības pasākumus (t.sk. nometņu rīkošanas vadlīnijās noteiktos - skatīt ŠEIT).

Nometņu projektu pieteikumi iesniedzami līdz 2020.gada 13. jūnijam (plkst. 23:59).

Projekti jāiesniedz tikai elektroniski, nosūtot tos parakstītus ar drošu elektronisko parakstu uz e-pastu iksd.sportjaun@riga.lv vai izmantojot portālā Latvija.lv pieejamo pakalpojumu “Iesniegums iestādei”.

Klātienē RD IKSD Klientu apkalpošanas centrā, Rīgā, Kr. Valdemāra ielā 5, vai pa pastu projekti netiks pieņemti.

Konsultācijas ir iespējams saņemt neklātienē, vēršoties pie IKSD Jaunatnes nodaļas galvenās speciālistes Katrīnas Sprudzānes (e-pasts: katrina.sprudzane@riga.lv, tālrunis 67181500).

Rezultāti