RĪGAS DOMES IZGLĪTĪBAS, KULTŪRAS UN SPORTA DEPARTAMENTS

IZGLĪTĪBA

KULTŪRA

SPORTS

INTEGRĀCIJA

KATALOGS

Jaunatnes organizāciju kapacitātes stiprināšanas konkurss

Nosaukums Joma Pieteikšanās termiņš Norises laiks Statuss
Jaunatnes organizāciju kapacitātes stiprināšanas konkurss Izglītība 28.09.2020. 15.11.2020. - 15.05.2021. Rezultāts

Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments (IKSD) izsludina jaunatnes organizāciju kapacitātes stiprināšanas konkursu.

Savus pieteikumus aicinātas iesniegt gan Rīgā darbojošās jaunatnes organizācijas, gan biedrības un nodibinājumi, kas veic darbu ar jaunatni saskaņā ar Jaunatnes likuma 2.1 pantā noteiktajiem pamatuzdevumiem (turpmāk – Pretendents).

Konkursa projektus var īstenot no 2020. gada 15. novembra līdz 2021. gada 15. maijam, realizējot šādas aktivitātes:

- iekšējās apmācības Pretendenta biedriem un brīvprātīgajiem;
- Pretendenta turpmākās darbības stratēģiskās plānošanas domnīcu organizēšana;
- publicitātes materiālu par Pretendentu sagatavošana un izplatīšana;
- Pretendenta uzturētās darba ar jaunatni infrastruktūras (jauniešu centrs u.c.) darbības nodrošināšana;
- iepriekš minēto aktivitāšu kombinācija.

Plānojot aktivitātes, aicinām organizācijas rēķināties ar valstī noteiktajiem ar Covid-19 saistītajiem ierobežojumiem un ievērot sociālās (fiziskās) distancēšanās un epidemioloģiskās drošības pasākumus.

Konkurss tiks organizēts divās kārtās:
1. kārta – projektu pieteikumu iesniegšana;
2. kārta – projektu prezentācijas klātienē vai tiešsaistē videokonferences formātā.

Ar prasībām projektu noformēšanai un aizpildāmajām veidlapām var iepazīties konkursa nolikumā.

Projektu pieteikumi

Projekti jāiesniedz tikai elektroniski, nosūtot projektus parakstītus ar drošu elektronisko parakstu uz e-pastu: iksd.sportjaun@riga.lv vai izmantojot portālā Latvija.lv pieejamo pakalpojumu “Iesniegums iestādei”. Iesniegšanas termiņš ir 2020.gada 28.septembris (plkst. 23:59).

Pa pastu vai klātienē RD IKSD Klientu apkalpošanas centrā projekti netiks pieņemti.

Konsultācijas ir iespējams saņemt, vēršoties pie RD IKSD Jaunatnes nodaļas galvenās speciālistes Katrīnas Sprudzānes (e-pasts: katrina.sprudzane@riga.lv, tālrunis 67181500).

Konkursa 2. kārta norisināsies 2020.gada 16.oktobrī. Par tās norises laiku un formātu uz 2.kārtu izvirzīto projektu autori tiks informēti individuāli.

Rezultāti