Foto

Informācija par interešu un profesionālās ievirzes izglītības apmaksu ārkārtējā situācijā

Ņemot vērā valstī izsludināto ārkārtējo situāciju, kas ir spēkā no 2020. gada 9. novembra, Rīgas pilsētas pašvaldības dibināto izglītības iestāžu interešu izglītības programmu grupu (kurām noteikts vecāku līdzmaksājums) audzēkņiem nebūs jāmaksā līdzfinansējums par šī gada novembri.

Savukārt profesionālās ievirzes izglītības programmām vecāku līdzfinansējums saglabājas Rīgas domes noteiktajā apmērā, atbilstoši faktiski sniegtajam pakalpojumam.

Lai nodrošinātu, ka līdzfinansējums tiek aprēķināts un kvītis tiek izrakstītas tikai par faktiski nodrošinātu profesionālās ievirzes izglītības programmu apguves apjomu, izglītības iestādēm ir jāuzskaita nenotikušās nodarbības. Proporcionāli nenotikušo nodarbību skaitam audzēknim piemērojams līdzfinansējuma atvieglojums par novembri.