Aicina skolas pieteikties projektu konkursam

Rīgas Izglītības un informatīvi metodiskais centrs jau tradicionāli aicina Rīgas vispārējās izglītības iestādes: sākumskolas, pamatskolas, vidusskolas pieteikties projektu konkursam “Atbalsts kompetenču pieejas īstenošanai skolā”.

Konkursa mērķis ir sniegt atbalstu kompetenču pieejas īstenošanai skolā un veicināt pedagogu mērķtiecīgu profesionālo pilnveidi.

Konkursā piedalīties un pretendēt uz finansējuma saņemšanu var ikviena Rīgas pašvaldības dibināta vispārējās izglītības iestāde: sākumskola, pamatskola, vidusskola.

Pretendenta Projekts ir atbalstāms, ja tā aktivitātes mērķtiecīgi tiek virzītas kompetenču pieejas īstenošanai skolā, izglītojot pedagogus un īstenojot aktivitātes katru mēnesi projekta darbības laikā

Projektā var plānot un īstenot dažādas aktivitātes: ievadnodarbības, praktiskās nodarbības, meistarklases, stundu vērošanas, radošās darbnīcas, muzejnodarbības u.c. aktivitātes savas skolas pedagogiem un saņemt finansējumu aktivitāšu īstenošanai. Aicinām iepazīties ar pielikumā esošo projekta konkursa nolikumu.

Projekta īstenošanas laiks: no 2021. gada 1. novembra līdz 2022. gada 31. maijam.

Pieteikšanās: projekta pieteikumu līdz 2021. gada 20. oktobrim iesniedz elektroniski, nosūtot uz e-pastu: iveta.razumovska@riga.lv, e-pasta tēmā norādot “Pieteikums konkursam “Atbalsts kompetenču pieejas īstenošanai skolā””.

Papildu informācija: Iveta Razumovska, e-pasts: iveta.razumovska@riga.lv, tālrunis: 67105534 vai Sandra Cīrule, e-pasts: sandra.cirule@riga.lv, tālrunis: 67105579.