Aizvadīti pirmie projekta pasākumi Rīgas 173. pirmsskolas izglītības iestādē

Bērni iepazīstināja savus vienaudžus ar latviešu valodā iestudēto krievu tautas pasaku “Ābolu maiss”

Aizvadīti pirmie projekta pasākumi Rīgas 173. pirmsskolas izglītības iestādē

Pasākumiem un dažādām aktivitātēm piepildīts aizritējis sabiedrības integrācijas projekta “Skani, valodiņa!” pirmais mēnesis Rīgas 173. pirmsskolas izglītības iestādē.

Kāpēc šāda projekta izvēle?

Iestādē jau šobrīd liela daļa izglītojamo nāk no mazākumtautību ģimenēm un, pārejot uz modeli “Vienota skola”, iestādes kolektīvs gatavojas tam, ka izglītojamo nacionālais sastāvs visās iestādēs ar laiku izlīdzināsies.

Kā liecina nosaukums, projekta aktivitātes un pasākumi plānoti ar mērķi paaugstināt valsts valodas prestižu un pilnveidot latviešu valodas zināšanas izglītojamajiem no mazākumtautību ģimenēm ar papildus nodarbību, svētku un pasākumu palīdzību, bet pedagogiem projekta ietvaros paredzēti pieredzes apmaiņas pasākumi. Ciemojoties vienam pie otra, vērojot nodarbības un pedagoģisko procesu  kaimiņos esošajās izglītības iestādēs, skolotājas iepazīs valodas apmācības metodes, pārrunās izaicinājumus un meklēs iespējamos risinājumus valodas raitākai apguvei.

Sākot ar martu, iestādē notiek papildus latviešu valodas nodarbības divu grupu izglītojamajiem. Nodarbību laikā valoda tiek apgūta rotaļājoties un spēlējot par projekta līdzekļiem iegādātās galda spēles valodas prasmju pilnveidošanai un vārdu krājuma paplašināšanai.

Vecāko un sagatavošanas grupu izglītojamie devās uz muzejpedagoģijas nodarbību Latvijas etnogrāfiskajā brīvdabas muzejā “Lieldienas latviešu zemnieka sētā” kur, praktiski darbojoties,  iepazina latviskās tradīcijas un rotaļas. Šķiroties bērni saņēma brīnišķīgu dāvanu no gides Ievas Bērziņas – iespēju klausīties autentisku kokles spēli.

Iestādē notikušas Teātra dienas, kuru laikā izglītojamie iepazīstināja savus vienaudžus ar latviešu valodā iestudētām krievu tautas pasakām “Ābolu maiss”, “Vecīša cimdiņš”, “Rācenis”, “Zaķīša mājiņa” un pavasarim pielāgotu “Sniegbaltītes skolas” variantu. Tās ir pasakas, kuras izvēlējās paši bērni, kuras viņiem patīk, kuras vairākkārt lasītas vai kā multiplikācijas filmas vērotas ekrānos.

Aprīlī plānotas arī pirmās pedagogu ciemošanās pie kolēģiem, bet maijā un jūnijā – ciemos gaidīsim kaimiņos esošo iestāžu bērnus lai kopīgi svinētu Baltā galdauta svētkus un ielīgotu Vasaras saulgriežus.

Rakstu sagatavoja par projekta pasākumu organizēšanu atbildīgā persona Vita Kaļva.

Projekts tiek finansēts Rīgas pilsētas Sabiedrības integrācijas programmas ietvaros.

Galerijas