Ciemošanās dzīvnieku patversmē “Labās mājas”

Ciemošanās dzīvnieku patversmē “Labās mājas”

Mēs visi esam dzirdējuši frāzi, ka labais vairo labo. Un darīt labas lietas nekad nav par daudz. Ar šādām domām Rīgas 4. pirmsskolas izglītības iestādes kolektīvs un bērnu ģimenes iesaistījās ziedojumu vākšanā Rīgas dzīvnieku patversmei “Labās mājas”.

Idejas iniciatori bija 10. grupas “Odziņas” skolotājas un bērni, kuri aizrāva mūs ar savu ideju, iniciatīvu un degsmi, kā arī nogādāja sarūpētās dāvanas patversmē. Bērniem bija iespēja redzēt suņus ārā voljēros un paciemoties istabā pie kaķiem, ar kuriem varējām arī paspēlēties. Labestība, sirsnība, mīlestība, līdzjūtība, atbildība, rūpes vienam par otru - tās ir īpašības, ko mēs sākam apgūt no mūsu pirmajiem soļiem. Vecāki ir pirmie cilvēki mazā cilvēka dzīvē, kas sniedz sākotnējos priekšstatus un izpratni par to.

Tādēļ no sirds pateicamies visām 3.,4.,5., 9., 10. grupas bērnu ģimenēm, kas atbalstīja mūsu vēlmi sniegt palīdzību patversmē "Labās mājas" mītošajiem dzīvniekiem. Jūs esiet īsts paraugs saviem bērniem! Paldies 10.grupai "Odziņas", kas ar savu iniciatīvu aizrāva "Avotiņa" saimi!

Inese Betmurzajeva, Rīgas 4. pirmsskolas izglītības iestādes “Avotiņš” vadītājas vietniece izglītības jomā

Galerijas