Daudzpusīgā un interesantā mežzinātne pētnieka acīm

Daudzpusīgā un interesantā mežzinātne pētnieka acīm

23. janvārī  Rīgas 75. vidusskolā projekta „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros notika pasākums „Daudzpusīgā un interesantā mežzinātne pētnieka acīm”.

Pasākuma mērķis bija informēt skolēnus par mežzinātnes nozari, ar ievirzi molekulārajā ģenētikā, aktuālākajām problēmām un pētījumiem mežzinātnē, kā arī iepazīt pētnieka ikdienu un noskaidrot tā lomu mežzinātnes attīstībā. Lekcijas laikā skolēni uzzināja arī par nepieciešamajām prasmēm un kompetencēm, kuras ir svarīgas pētnieka profesijā. Jaunieši noskaidroja arī savu piemērotību mežzinātnes nozarei un pētnieka profesijai.