Godina labākos pirmsskolu un vispārējās izglītības skolotājus

Godina labākos pirmsskolu un vispārējās izglītības skolotājus

14. novembrī tika pasniegta Rīgas gada balva pašvaldības labākajiem izglītības iestāžu darbiniekiem par godprātīgu un profesionālu pedagoģisko darbu. Skolu un pirmsskolu pedagogiem pasniedza balvu “Zelta pildspalva”.

“Skolotāji, kurus šodien sveicam, pievienojas Rīgas izglītības sistēmas zelta fondam, kurā ir labākie un izcilākie pilsētas skolotāji. Zelta fondu Rīgā veidojam jau 28. gadu un turpināsim to arvien papildināt, jo skolotājam vienmēr ir jāsaka paldies par pamatu pamatiem, kas tiek ielikti katrā cilvēkā,” saka Rīgas domes priekšsēdētājs Vilnis Ķirsis. “Mēs katrs atceramies savus skolotājus – no bērnudārza audzinātāja līdz klases audzinātājam, priekšmetu skolotājus, kuri pratuši atvērt mūsos talantus, ieinteresēt kādās zinībās, pamudināt uzzināt vairāk. Uz skolotājiem mēs paļaujamies un sakām paldies ikkatram no viņiem, kuri dara un turpina darīt šo misijas darbu. Paldies ikkatram, kurš apsver domu vai šobrīd mācās par skolotāju – nākamo gadu Zelta pildspalvas jūs jau gaida,” uzsver V. Ķirsis.

Rīgas pašvaldības balvas labākajiem izglītības iestāžu darbiniekiem pasniedza Rīgas domes priekšsēdētājs Vilnis Ķirsis, Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas priekšsēdētāja Laima Geikina un Rīgas pašvaldības Izglītības, kultūras un sporta departamenta (RD IKSD) direktora p.i. Ivars Balamovskis.

“Ikviens skolotājs ir vērtība! Skolotāji piedalās mūsu valsts nākotnes kaldināšanā. Tāpēc laikā, kad atzīmējam Latvijas dzimšanas dienu, vēlamies īpaši cildināt un atzīmēt tos pedagogus, kuri savā darbā izrādījuši īpašu iejūtību, rūpību un cilvēcību mūsu nākotnes tapšanā. Neviena tehnoloģija nespēs aizstāt Skolotāju, saziņu no sirds uz sirdi. Par to sakām paldies mūsu Rīgas izcilākajiem pedagogiem! Paldies, ka esat lielisks piemērs citiem kolēģiem, uz ko tiekties kvalitātē un attieksmē,” saka Laima Geikina.
 

“Zelta pildspalva” – Gada balva Rīgas pašvaldības skolu pedagogiem
 

Rīgas pašvaldības skolu pedagogiem septiņās nominācijās tika pasniegta balva “Zelta pildspalva”, kā arī Veicināšanas balvas, lai izteiktu atzinību par profesionālu, radošu un inovatīvu darbu, kas tiek ieguldīts skolēnu izglītošanā un audzināšanā.

Balvu “Zelta pildspalva” nominācijā “Par mūža ieguldījumu“ saņēma Rīgas Valsts 3. ģimnāzijas Latvijas un pasaules vēstures un sociālo zinību skolotāja Inga Vanaga.

Savukārt nominācijā “Par ieguldījumu un sasniegumiem darbā ar talantīgiem skolēniem” balvu “Zelta pildspalva” saņēma četri laureāti: Rīgas Valsts 2. ģimnāzijas matemātikas skolotāja Diāna Ruļuka-Paša, Rīgas 84. vidusskolas ģeogrāfijas skolotāja Ilze Grīnhofa, Rīgas 34. vidusskolas bioloģijas un dabaszinību skolotāja Ruta Bancāne, Andreja Pumpura Rīgas 11. pamatskolas ģeogrāfijas, dabaszinību un inženierzinību skolotāja Vija Melne. Veicināšanas balvu šajā nominācijā saņēma Rīgas 71. vidusskolas direktora vietniece izglītības jomā, vizuālās mākslas skolotāja Inga Tkačenko un Puškina liceja vācu valodas skolotāja Ludmila Grele.

Nominācijā “Par ieguldījumu un sasniegumiem atbalsta pasākumu nodrošināšanā skolēniem“ pasākumā tika sumināti trīs laureāti Rīgas Valda Avotiņa pamatskolas latviešu valodas un literatūras skolotāja, metodiķe, direktora vietniece izglītības jomā Anniņa Arbidāne, Mežciema pamatskolas izglītības psiholoģe, karjeras izglītības konsultante Sandra Skutele un Rīgas 5. pamatskolas – attīstības centra sociālā pedagoģe Sigita Šilinska.

“Par ieguldījumu un sasniegumiem darbā ar bērniem ar speciālām vajadzībām” Rīgas pašvaldība sveica Rīgas 1. pamatskolas – attīstības centra mūzikas skolotāju Ievu Altrofu.

Nominācijā “Par radošumu un inovācijām izglītības procesā” balvu ieguva septiņi laureāti Āgenskalna Valsts ģimnāzijas fizikas un inženierzinību skolotāja Aija Plēsuma, Ziemeļvalstu ģimnāzijas dāņu un angļu valodas skolotāja Daiga Brasliņa, Rīgas 86. vidusskolas latviešu valodas un literatūras skolotāja Jekaterina Ļežaņina, Rīgas 49. vidusskolas angļu valodas skolotāja Laima Takere, kā arī Rīgas Reinholda Šmēlinga vidusskolas ķīmijas skolotāja Laura Uzlovska, Rīgas Zolitūdes ģimnāzijas informātikas, datorikas un matemātikas skolotāja, direktores vietniece izglītības jomā Tatjana Lukjanova un Rīgas Valsts 1. ģimnāzijas angļu valodas skolotāja Lāsma Ēķe. Šajā nominācija Veicināšanas balvu saņēma Rīgas Purvciema vidusskolas latviešu valodas un literatūras skolotāja Guna Vīlipa, Rīgas Ziepniekkalna vidusskolas ģeogrāfijas un datorikas skolotāja Iveta Brūzīte, Rīgas Valsts klasiskās ģimnāzijas sākumskolas skolotāja Olga Sušinska, Rīgas 80. vidusskolas latviešu valodas un literatūras skolotāja Indra Muceniece.

Nominācijā “Par mūsdienīgu izglītības darba organizāciju un vadību“ tika godināti divas laureātes Rīgas 34. vidusskolas direktore Nataļja Rogaļeva un Rīgas Valsts vācu ģimnāzijas direktores vietniece izglītības jomā Līga Strazdiņa. Savukārt  šajā nominācijā Veicināšanas balvu saņēma Friča Brīvzemnieka pamatskolas direktores vietniece izglītības jomā Ieva Zdanovska.

Nominācijā “Par veiksmīgāko pedagoga debiju“ tika sveikti Rīgas Centra humanitārās vidusskolas angļu valodas, lietišķās angļu valodas un sociālo zinātņu skolotāja Ilona Ceļmalniece un Rīgas 85. pamatskolas fizikas skolotājs Lauris Freimanis, bet Veicināšanas balvu saņēma Rīgas 9.vidusskolas latviešu valodas un literatūras skolotāja Elīna Birkāne.
 

Gada balva pirmsskolu pedagogiem un darbiniekiem
 

Balvas labākajiem bērnudārza darbiniekiem ik gadu tiek pasniegtas, lai sekmētu sistēmisku Rīgas pirmsskolu darbinieku ieguldījuma izvērtēšanu, lai motivētu darbiniekus darba kvalitātes paaugstināšanai, kā arī lai izteiktu atzinību par sasniegumiem un ieguldījumu pirmsskolas izglītībā un tās attīstībā Rīgā.

Nominācija “Par ieguldījumu pirmskolā” tika pasniegta piecām laureātēm Rīgas 49. pirmskolas izglītības iestādes vadītājas vietniecei Baibai Gaidamovičai, Rīgas pirmskolas izglītības iestādes “Viršu dārzs” metodiķei Dacei Nordmanei, Rīgas 132. pirmskolas izglītības iestādes “Ieviņa” skolotājai-logopēdei Gitai Zeltiņai, Rīgas 213. pirmskolas izglītības iestādes pirmskolas izglītības mūzikas skolotājai Mairitai Bičukai, Rīgas pirmskolas izglītības iestādes “Madariņa” pirmskolas izglītības mūzikas skolotājai Anitai Vestmanei.

Savukārt nominācijā “Par ilggadēju darbu profesijā” balvu saņēma Rīgas pirmskolas izglītības iestādes “Bizmārītes” pirmskolas izglītības mūzikas skolotāja Diāna Maksimova, Rīgas 220. pirmskolas izglītības iestādes pirmskolas izglītības skolotāja Sanita Ikauniece, Rīgas 221. pirmskolas izglītības iestādes vadītājas vietniece Līga Groza, Rīgas pirmskolas izglītības iestādes “Mārdega” pirmskolas izglītības skolotāja Diāna Kindzuļe, Rīgas 273. pirmskolas izglītības iestādes vadītāja Svetlana Lugovaja.

Bet nomināciju “Mūžs veltīts bērniem“ ieguva Rīgas 49. pirmskolas izglītības iestādes vadītāja Vineta Jonīte.

Svinīgajā pasākumā labākajiem Rīgas bērnudārzu darbiniekiem tika pasniegti arī Rīgas pašvaldības Izglītības, kultūras un sporta departamenta atzinības raksti.

Pasākuma video ieraksts

Foto: Picture Agency

Informāciju sagatavoja: Sindija Grāvere, Rīgas pašvaldības Ārējās komunikācijas nodaļas projektu koordinatore, e-pasts: sindija.gravere@riga.lv 

 

 

Galerijas