Foto

Grāmatas “Blokflautas spēle iesācējiem” prezentācija

Rīgas pirmsskolas izglītības iestāde “Madariņa” var lepoties ar to, ka ilggadējā mūzikas skolotāja Anita Vestmane izdevniecībā "RaKa" ir izdevusi grāmatu “Blokflautas spēle iesācējiem”. Grāmatā Vestmane ir apkopojusi vairāk kā 14 gadu pieredzi mācot vecākajiem pirmsskolas bērniem blokflautas spēli.

Blokflautas spēli Rīgas pirmsskolas izglītības iestādē “Madariņa” apgūst visi 5.-6.gadīgie bērni. Blokflautas spēles apguve ir iekļauta izglītības programmas realizācijā, tā notiek divas reizes nedēļā. Skolotājai Vestmanei ir ļoti laba sadarbība ar vecākiem, viņa tiem sūta video materiālus no spēles apguves nodarbībām, sūta video uzdevumus bērniem, kuri kaut kādu iemeslu dēļ neapmeklē pirmsskolu.

Grāmatu var izmantot mūzikas skolotāji gan pirmsskolā, gan sākumskolā un pamatskolā. To var izmanto arī ģimenēs, kā blokflautas pašmācības līdzekli. Par grāmatu tiek izrādīta liela interese: interesējas gan vecāki, gan pedagogi no citām pirmsskolām.

Sveicam Anitu Vestmani ar grāmatas izdošanu un vēlam veiksmi turpmākajā darbībā.

Grāmatas “ Blokflautas spēle iesācējiem” prezentācija 10.11.2021. izdevniecība “Raka”, Rīgā