Iepazīstam radošās tehnoloģijas, prasmes un profesijas

Iepazīstam radošās tehnoloģijas, prasmes un profesijas

Rīgas vakara ģimnāzijas 7.,8.,10.,11. klases skolēni, projekta „Karjeras atbalsts izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros apmeklēja Rīgas Motormuzeju.

Skolēni guva ieskatu par muzeja struktūru, darbības jomām, kā arī ieguva priekšstatu par muzejā pārstāvētajām profesijām- muzeja gids, auto restaurators, vēsturnieks. Dažādās multimediju aktivitātēs varēja iepazīties ar seno spēkratu restaurāciju, tehnikas un autobūves vēstures jautājumiem.

Informācija: Ilze Butevica
Rīgas vakara ģimnāzijas direktora vietniece.