Foto

Izpratnes veidošana profesijas izvēlē

Friča Brīvzemnieka pamatskolā notika personīgās izaugsmes trenera Egīla Purviņa interaktīvā nodarbība "Izpratnes veidošana profesijas izvēlē".

Nodarbības mērķauditorija bija 5.-7.klašu skolēni. Pasākuma mērķis bja informatīvais aspekts, kā veidot padziļinātu priekšstatu par savas nākotnes profesijas izvēli, atbilstoši savām interesēm, talantiem un vēlmēm.

Savukārt nodarbības audzinošais aspekts bija veidot skolēnos sapratni par atbildības, ieguldītā darba un izglītības svarīgumu, ejot pretī savai nākotnes profesijai.

Nodarbības laikā tika pārrunātas iespējas, kuras tiek sniegtas ikdienā saistībā ar profesijas izvēli, audzēkņi noformulēja skatījumu uz savām interesēm, talantiem un iespējām.

Audzēkņi veidoja priekšstatu par savu nākotnes profesiju, aprakstīja tos, kā arī izmēģināja praktiskus soļus mērķa sasniegšanai.

Skolēnu atziņas pēc pasākuma:

*Ticēt sev un neslēpt savus talantus

*Sapņot un censties īstenot savus sapņus

*Ir jānotic sev, lai kaut ko sasniegtu

*Teikt “jā”

*Nekas nav neiespējams

*Visa pamatā smags darbs

Pasākums notika projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” (PVS 3713) ietvaros.