Foto

Izspēlē nākotni

Rīgas Austrumu vidusskolas 7., 8., 9. klašu skolēniem 12. un 13. novembrī tika piedāvāta iespēja “Izspēlēt nākotni” kā karjeras attīstības atbalsta pasākumus, projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros.

Spēle – nodarbība, kuras laikā skolēniem bija iespēja izspēlēt reālas dzīves situācijas, izzinot savas iespējas, kas balstās uz esošajām zināšanām un prasmēm. Spēlē tika modelētas dzīves situācijas, sekojot vienkāršai pārliecībai: Spēles pamatā bija precīzi izplānota sistēma, kas balstās uz izvirzīto mērķu sasniegšanu. Spēles gaitā dalībnieki apzinājās, ka karjera nav vienkārši profesionālas izaugsmes process- tā ir ļoti svarīga dzīves sastāvdaļa. Skolēni izzināja līdera lomu, tās būtību, kādas ir nozīmīgākās īpašības. Izspēlējot nākotni skolēniem bija iespēja:  reģistrēties, uzzināt spēles noteikumus, izbaudīt verbālo/ fizisko Ice break, tēma “Karjera”, izspēlēt grupu spēli “Ceļojums nākotnē”, “Darba tirgus” un “Profesijas izvēle un pielaikošana”, veikt pašanalīzi “Manas stiprās puses”, un nobeigumā saņemt atgriezenisko saiti.

Piedaloties spēlē, skolēniem bija iespēja apzināti izvēlēties savu darbības virzienu vai pat profesiju un neformālā vidē aizdomāties par savām stiprajām pusēm un dzīves prioritātēm.

Skolēni meklēja kopā ar “Dzīves kvalitātes studiju ”Funa””  un Inesi Matvejevu Gērenu,  un Viktoriju Hrisafi.

Kontaktinformācija:

Rīgas Austrumu vidusskolas direktora vietniece izglītības jomā

Ilze Sondore-Drukaļska

ravs@riga.lv