Foto

Kā kļūt par profesionāli?

Karjeras nedēļa Rīgas 5.pamatskolā-attīstības centrā šogad atšķīrās no iepriekšējām.

Visi pasākumi norisinājās uz vietas skolā un attālināti, kā arī atsevišķi pa klasēm, klašu grupām. Skolēni audzināšanas stundās iepazina profesijas, kuras viņus interesēja, grupās  iepazinās ar profesijām pārdevējs, ugunsdzēsējs-glābējs, būvnieks. Skatījās video par profesijām, piedalījās attālinātajā diskusijā.

Jaunāko klašu skolēni zīmēja, krāsoja, iepazina profesijas ar dažādu galda  spēļu palīdzību.

Un protams izmēģināja elektroniskā vidē pieejamo spēli sevis un profesiju iepazīšanai – Kā kļūt par profesionāli?

Informāciju sagatavoja: Ilze Lešinska.

Galerijas