Foto

Karjeras atbalsta pasākumu plašais klāsts Ziemeļvalstu ģimnāzijā

Ziemeļvalstu ģimnāzijā projekta "Karjeras atbalsts izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs" ietvaros notiek vairāki pasākumi, dažādu vecumu klašu skolēniem.

Karjeras attīstības atbalsta pasākumā "Tā top, tur top" 5. klašu skolēni apmeklēja starptautisko lidostu "Rīgu", lai iepazītu lidostas darbību, uzzinātu to, cik daudz un dažādu profesiju pārstāvji tajā strādā un ik dienu nodrošina pasažieriem veiksmīgus lidojumus. Skolēni pēc pasākuma dalījās pārdomās par redzēto un dzirdēto. Lūk, dažas no daudzām atbildēm: "Man patika lidostā, dzirdējām ļoti daudz par lidostu, par lidmašīnām, par darbiniekiem, par ugunsdzēsējiem". Lorete uzzināja, cik daudz dažādu tehnisku palīglīdzekļu ir lidostā un cik daudz cilvēku rūpējas un uztur tos kārtībā. Nikolai patika, ka lidostas darbinieks, kas vadīja ekskursiju, atbildēja uz visiem skolēnu uzdotajiem jautājumiem.

Daudziem šī bija pirmā reize, kad viņi apmeklēja lidostu, tāpēc pasākums šķita vēl interesantāks. 

Karjeras attīstības atbalsta pasākums "Ceļā uz sevi" risinājās 20. novembrī, un tajā piedalījās 10. un 11. klašu skolēni. Jaunieši praktiski mācījās izzināt sevi, apzināties savas prasmes un iemaņas un to atbilstību specifiskām nākotnes profesijām. Nodarbības laikā skolēni pilnveidoja komunikācijas prasmes, izmantojot vadītājas karjeras konsultantes un lektores Jolantas Priedes izstrādāto metodiku "Karjera kā airu laiva vai reaktīvā lidmašīna" - radošo interaktīvo metodi par karjeras veidošanas procesu. Katrs jaunietis praktiski mēģināja izveidot un raksturot savu iespējamo nākotnes karjeras modeli.

Savukārt pasākums "Es - savai nākotnei!" notika oktobrī. Tajā 12. klašu skolēni praktiski mācījās izpētīt sevī, apzināties savas prasmes un iemaņas, atpazīt savus talantus un to atbilstību specifiskām profesijām darba tirgū nākotnē, izmantojot personīgās izaugsmes trenera izstrādāto metodi “Izproti savu talantu”. Skolēni praktiski mācījās noskaidrot, kā izvēlēties profesiju, kas atbilst talantam; kāpēc tas ir svarīgi. Nodarbības laikā skolēni pilnveidoja komunikācijas prasmes. Nodarbības vadīja lektore, darbinieku attīstības un atlases eksperte, biznesa trenere un karjeras konsultante, RSU programmas “Organizācijas un menedžmenta socioloģija” vadītāja un pasniedzēja Mg. Paed. Sandra Pallo un personāla vadības un organizāciju attīstības eksperte, RISEBA pasniedzēja, uzņēmuma vadītāja, karjeras konsultante Mg.Psych. Daina Romanovska.

Oktobrī karjeras attīstības atbalsta pasākums "Ceļā uz sevi" arī 9. klašu skolēni praktiski mācījās izpētīt sevī, apzināties savas prasmes un iemaņas, atpazīt savus talantus un to atbilstību darba tirgū nākotnē. Skolēni praktiski mācījās noskaidrot, kā izvēlēties profesiju, kas atbilst talantam, kāpēc tas ir svarīgi; kādas ir nākotnes profesijas, kurās varēs izmantot savu talantu. Arī šīs nodarbības vadīja personāla vadības un organizāciju attīstības eksperte, RISEBA pasniedzēja, uzņēmuma vadītāja, karjeras konsultante Mg.Psych. Daina Romanovska.

 

Galerijas