Foto

Karjeras atbalsta projekta pasākums “Pašnovērtējuma veikšana”

Oktobrī Friča Brīvzemnieka pamatskolā notika Karjeras atbalsta projekta pasākums “Pašnovērtējuma veikšana”. Tā dalībnieki bija 7.- 9.klašu skolēni.

Nodarbību laikā skolēniem bija iespēja padomāt un atbildēt uz vairākiem, iespējams, katram aktuāliem jautājumiem jautājumiem. Kas ir pašapziņa un pašcieņa un kā tās veidojas? Ko tu domā par sevi? Ko par tevi domā citi? Kas tev ir svarīgi? Tādējādi skolēni mēģināja iepazīt sevi, savus talantus, sapņus un mērķus. Nodarbības laikā tika runāts arī par veselību saistībā ar pašcieņu - rūpes par sevi, laba veselība - ko tas dod? tika apspriestas veselīgas aizraušanās kā ieguldījums savā nākotnē un pašapziņā. Skolēniem bija jādiskutē par savstarpēu cieņu, un kā katrs to izprot?

Nodarbības vadīja personības izaugsmes treneris Egīls Purviņš.

Pasākums notika projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” (PVS 3713) ietvaros.