Foto

Koncertprogrammu piedāvājums “Latvijas skolas somas” ietvaros

1. Patriotiska dziesmu un dzejas programma „Ir vērts”.  Latviešu autoru dzeja un dziesmas, veltītas Tēvzemes mīlestībai. Piedalās aktrise Anita Grūbe, dziedātāja Inguna Kalniņa, komponists Māris Lasmanis. Skan latviešu dzejnieku skaistākā dzeja par Latviju, Ulda Stabulnieka, Raimonda Paula, Māra Lasmaņa dziesmas. Dzejkoncerts norit klasiskā koncerta formā, to raksturo demokrātiska izteiksme un dziļi izjusts, dvēselisks  profesionālu mākslinieku  sniegums.

Programmas garums apmēram 50 minūtes; tā saturiski visvairāk piemērota  5. -12. klašu audzēkņiem, var pielāgot arī 1.-4. klašu audzēkņiem.

Latvija, Vsi novadi, SIA LAREK. Mūzika, Ir vērts, Latviešu valodā, Maksa -  883,34 eiro, Klausīšanās/skatīšanās, Pēc pieprasījuma, Koncerta norises vietā vēlamas klavieres, 2 balss mikrofoni. 1 mikrofons klavierēm un skaņu pastiprinošā iekārta. Projekta vadītāja Baiba Lasmane, +37129379091; muzikasteorija@inbox.lv; https://www.marislasmanis.lv/koncertprogrammas/

2. Mīlestības dzejas un dziesmu programma „Mans mūžs mīlestībai”.  Aspazijas, Raiņa dzeja, Jāņa Lūsēna, Raimonda Paula, Māra Lasmaņa dziesmas.  Piedalās aktrise Anita Grūbe, dziedātāja Inguna Kalniņa, komponists Māris Lasmanis.  Dzejkoncerts norit klasiskā koncerta formā, to raksturo demokrātiska izteiksme un dziļi izjusts, dvēselisks  profesionālu mākslinieku  sniegums.

Programmas garums apmēram 50 minūtes; tā saturiski visvairāk piemērota  5. -12. klašu audzēkņiem.

Latvija, Visi novadi, SIA LAREK. Mūzika, Maksa –883,34 eiro,  Klausīšanās/skatīšanās, Pēc pieprasījuma, Koncerta norises vietā vēlamas klavieres, 2 balss mikrofoni , 1 mikrofons klavierēm un skaņu pastiprinošā iekārta. Projekta vadītāja Baiba Lasmane, +37129379091; muzikasteorija@inbox.lv; https://www.marislasmanis.lv/koncertprogrammas/

3. Kultūrvēsturiska  programma, veltīta latviešu dzejnieka, prozaiķa, mācītāja, tautskolotāja, Latviešu Dziesmu svētku iedibinātāja Jura Neikena dzīvei un darbam „Neikens jaunu vārdu sauca”.  Piedalās aktrise Anita Grūbe, dziedātājs Imants Erdmans, komponists Māris Lasmanis.  Programmā kodolīgs stāstījums par Jura Neikena dzīvi un darbu, viņa dzejas un prozas fragmentu lasījumi; skan  Māra Lasmaņa dziesmas ar Jura Neikena vārdiem. Programmu raksturo pārsteidzoša satura aktualitāte;  no didaktiskām, bet universālām patiesībām  līdz veselīgam humoram. 50 minūšu jauneklīga programma ar teatrāliem elementiem.  

Programmas garums apmēram 50 minūtes; tā saturiski visvairāk piemērota  5. -12. klašu audzēkņiem.

Mūzika, „Neikens jaunu vārdu sauca”, Latviešu valodā, Maksa 883,34 eiro, Klausīšanās/skatīšanās, Pēc pieprasījuma, Koncerta norises vietā vēlamas klavieres, 2 balss mikrofoni, 1 mikrofons klavierēm un skaņu pastiprinošā iekārta.  Projekta vadītāja Baiba Lasmane, +37129379091; muzikasteorija@inbox.lv; https://www.marislasmanis.lv/koncertprogrammas/

4. Dziesmu un dzejas  ar programma „Vectētiņa brīnumu lāde”. Latviešu dzejnieks  Normunds Beļskis lasa dzeju no nesen izdotā dzeju krājuma bērniem, bet dziedātāja Endija Rezgale  dzied komponista Māra Lasmaņa dziesmas ar krājuma dzeju, pavadījumus atskaņojot dziesmu autoram.  Programmai demokrātiski klasisks, bet publiku sirsnīgi iekļaujošs raksturs. Dziesma „Mīļvārdiņš” tiek dziedāta kopā ar klausītājiem.

Programmas garums apmēram 50 minūtes;tā saturiski visvairāk piemērota  1.-4. klašu audzēkņiem.

Latvija, Visi novadi, SIA LAREK. Mūzika, „Vectētiņa brīnumu lāde”. Maksa: 883,34 eiro, Klausīšanās/skatīšanās/līdzdziedāšana, Pēc pieprasījuma. Koncerta norises vietā vēlamas klavieres, neliels žurnālu galdiņš, 2 balss mikrofoni, 1 mikrofons klavierēm un skaņu pastiprinošā iekārta. Projekta vadītāja Baiba Lasmane, +37129379091; muzikasteorija@inbox.lv; https://www.marislasmanis.lv/koncertprogrammas/

5. Dziesmu programma bērniem „  Es nāku no mazas tautas”. Komponista Māra Lasmaņa dziesmu programma bērniem ar latviešu dzejnieku vārdiem māsu Dimantu izpildījumā. Piedalās:  Laima Dimanta – balss, vijole, ukulele, perkusijas. Katrīna Dimanta – balss, čells, ukulele.

Programma veidotā kā māsu Dimantu saruna ar auditoriju par mīlestību („No lapotnes, no galotnes”), par dziesmu („Mums ir katram sava dziesma”) par Latviju  („Es nāku no mazas tautas”), par dabu un gadalaiku maiņām („Aprīlis”, „Vasara”, „Putenis”, „Ceļā uz Ziemassvētkiem”),  par plašo pasauli mums apkārt, kurā jau ir arī pabūts (Brazīlija un „Krokodils”), arī sociāli aktuālu  tēmu par skolēnu  savstarpējām attiecībām skolā („Lielais un mazais”). Māsu Dimantu spēja uzrunāt bērnu auditoriju vienkāršā, sirsnīgā veidā  rosina vēlmi iesaistīties, līdzdarboties. Tas jo vienkāršāk tādēļ, ka daudzas dziesmas pazīstamas mūzikas skolotājiem – no dziedāšanas grāmatām!

Programmas garums apmēram 50 minūtes; tā saturiski visvairāk piemērota 1. -4. klašu audzēkņiem.

Latvija, Visi novadi, SIA LAREK. Mūzika, Es nāku no mazas tautas,  Latviešu valodā, Maksa 772,22 eiro klausīšanās/skatīšanās/dziedāšana, Pēc pieprasījuma, Koncerta norises vietā vēlamas klavieres, 2 balss mikrofoni, 2 kondensatoru mikrofoni, pieslēgums datoram/smartfonam (fonogrammām) un skaņu pastiprinošā iekārta.  Projekta vadītāja Baiba Lasmane, +37129379091; muzikasteorija@inbox.lv; https://www.marislasmanis.lv/koncertprogrammas/

6. Stāstu un mūzikas programma bērniem un jauniešiem „Mans draugs”. Dzejniece, tulkotāja Indra Brūvere – Daruliene, muzikālais asistents komponists Māris Lasmanis; Dzejnieces, tulkotājas savdabīgais skats uz šodienu; saruna ar bērniem fantāzijas un mūzikas „mērcē”. Skan Māra Lasmaņa speciāli komponētas klavieru miniatūras dzejoļiem,  arī dziesmu ar Indras Brūveres vārdiem pārlikumi – improvizācijas klavierēm. Improvizācijas skan arī tulkotās literatūras lasīšanas laikā, palīdzot „uzburt” vajadzīgo noskaņu.

Programmai ir tikšanās ar dzejnieku raksturs; dzejniece ieved savā fantāziju pasaulē, mūzikai ilustrējot notikumus. Tikšanās formāts demokrātisks, tā ir saruna, kuras laikā klausītāji uzdod jautājumus dzejniecei.

Programmas garums apmēram 50 minūtes; tā saturiski visvairāk piemērota  7. -12. klašu audzēkņiem.

Latvija, Visi novadi, SIA LAREK. Mūzika, „Mans draugs”. Maksa 772,22 eiro. Klausīšanās/skatīšanās/līdzdarbošanās. Pēc pieprasījuma. Koncerta norises vietā vēlamas klavieres, 1 balss mikrofons un 1 klavieru mikrofons, skaņu pastiprinošā iekārta. Projekta vadītāja Baiba Lasmane, +37129379091; muzikasteorija@inbox.lv; https://www.marislasmanis.lv/koncertprogrammas/

7. „Dzīves dziesma”. Programma – raiba kā dzeņa vēders. Jauneklīga, aizrautīga, ar krāsainu izjūtu gammu. Komponista Māra Lasmaņa dziesmu programmu veido trīs saturiski atšķirīgi bloki. Pirmais – dziesmas ar divu latviešu dzejnieču Austru – Skujiņas un Dāles -  dzeju izdzied soprāns Alīna  Feodorova. Otrais – baritons Nauris Indzeris izdzied melodijās skaistāko latviešu mīlas dzeju. Trešais – dziesmās izskan šodienīga, arī humorpilna dzejnieces Zanes Brūveres dzeja no krājuma „Brūveri brūvē”. Tieši te visā krāšņumā uzdzirkstī jauno mākslinieku duets!

Programmas garums apmēram 50 minūtes; tā saturiski visvairāk piemērota  7. -12. klašu audzēkņiem.

Latvija, Visi novadi, SIA LAREK. Mūzika, „Dzīves dziesma”. Maksa 833,34. Klausīšanās/skatīšanās, Pēc pieprasījuma. Koncerta norises vietā vēlamas klavieres, 2 balss mikrofoni, 1 mikrofons klavierēm un skaņu pastiprinošā iekārta. Projekta vadītāja Baiba Lasmane, +37129379091 muzikasteorija@inbox.lv; https://www.marislasmanis.lv/koncertprogrammas/

8. „Dziesmas ar Friča Bārdas dzeju”.  Programmā skan 3 Māra Lasmaņa dziesmu cikli ar Friča Bārdas dzeju – „Šūpuļdziesmas”, „Mani sapņi” (dzied Ieva Parša) un „Kaislības” (dzied Mārtiņš Zvīgulis).  Apbrīnojamā dzeja – izteiksmes veids un tēmu plašais loks -  ir pavēris iedvesmas vārtus iedvesmotai mūzikai. Dziļi emocionāla, poētiska, pilnasinīgi krāšņa programma apdāvinātu un profesionāli meistarīgu mākslinieku sniegumā.  Pie klavierēm mūzikas autors.

Programmas garums apmēram 50 minūtes; tā saturiski visvairāk piemērota  5. -12. klašu audzēkņiem.

Latvija, Visi novadi, SIA LAREK. Mūzika, „Dziesmas ar Friča Bārdas dzeju”, Maksa 944,44 Klausīšanās/skatīšanās, Pēc pieprasījuma, Koncerta norises vietā vēlamas klavieres, Projekta vadītāja Baiba Lasmane, +37129379091 muzikasteorija@inbox.lv; https://www.marislasmanis.lv/koncertprogrammas

9. Dzejkoncerts “Dievozolu trijotne”. Trīs mākslinieki, savas jomas profesionāļi – aktrise Anita Grūbe, operdziedātājs Imants Erdmans un komponists Māris Lasmanis – izveidojuši programmu, kuras pamatā ir dzejnieka Ausekļa romantiskā dzeja. Programmas pamatu veido jauns dziesmu cikls baritonam ar klavierēm ar nosaukumu “Dievozolu trijotne”. Papildus – skan Ausekļa dzeja deklamācijā un izzinošs materiāls par dzejnieka īso, bet piesātināto un spilgto dzīvesceļu.

Programmas garums apmēram 45 minūtes; tā saturiski visvairāk piemērota  5. -12. klašu audzēkņiem.

Latvija, Visi novadi, SIA LAREK. Mūzika, „Dievozolu trijotne”. Maksa 883,34  eiro. Klausīšanās/skatīšanās. Pēc pieprasījuma. Koncerta norises vietā vēlamas klavieres. Projekta vadītāja Baiba Lasmane, +37129379091 muzikasteorija@inbox.lv; https://www.marislasmanis.lv/koncertprogrammas.

10. Dzejkoncerts  „Klusu, klusu. Tuvu, tuvu”. Programmas pamatā Māra Lasmaņa orģināldziesmas un Normunda Beļska dzeja. Piedalās Laura Teivāne (soprāns), Māris Lasmanis (klavieres) un Normunds Beļskis (dzejas lasījums).  Koncertprogrammas pamatā – intīms, mūzikā  un dzejā izdzīvots  stāsts par cilvēka dvēseles ceļojumu caur tumsu pretī gaismai.

Programmas garums apmēram  45  minūtes; tā saturiski visvairāk piemērota  5. -12. klašu audzēkņiem.

Latvija, Visi novadi, SIA LAREK. Adventa mesa, Ir vērts, Latviešu valodā. Maksa 944,44 eiro pēc nodokļu nomaksas. Klausīšanās/skatīšanās. Pēc pieprasījuma. Koncerts pieejams 2019. gada decembrī. Koncerta norises vietā vēlamas klavieres, 2 balss mikrofoni. 1 mikrofons klavierēm un skaņu pastiprinošā iekārta.  Projekta vadītāja Baiba Lasmane, +37129379091; muzikasteorija@inbox.lv; https://www.marislasmanis.lv/koncertprogrammas/.

11. „Kluso nakšu noslēpums”. Programmas pamatā jaunas, ziemas gadalaikam veltītas Māra Lasmaņa orģināldziesmas ar latviešu dzejnieku vārdiem un tradicionālo Ziemsvētku dziesmu apdares, veidotas labdarības koncertprojektam „Ziemassvētku roze”. Programmas muzikālo daļu papildina iedvesmota dzeja un īsprozas lasījumi  aktrises Anitas Grūbes lasījumā. Kopējo noskaņu raksturo  klusuma un miera osta iepretim esības prieku apliecinošiem impulsiem.

 Programmas garums apmēram 50 minūtes; tā saturiski visvairāk piemērota  5. -12. klašu audzēkņiem.

Latvija, Visi novadi, SIA LAREK. MūzikaZiemassvētku uzvedums, Latviešu valodā. Maksa -  883,34 eiro. Klausīšanās/skatīšanās. Pēc pieprasījuma. Koncerta norises vietā vēlamas klavieres, 2 balss mikrofoni. 1 mikrofons klavierēm un skaņu pastiprinošā iekārta.  Projekta vadītāja Baiba Lasmane, +37129379091; muzikasteorija@inbox.lv; https://www.marislasmanis.lv/koncertprogrammas/.

Pamatinformācija par juridisko personu – organizatoru:

SIA LAREK reģ.nr. 50103105051. Adrese: Rīga, Artilērijas iela 3 – 31, LV 1001. Tālr. 29207005.

Šīs tīmekļa vietnes pārzinis ir Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments, elektroniskā pasta adrese: iksd@riga.lv.

Informējam, ka šajā vietnē tiek izmantotas sīkdatnes (angļu val. "cookies"). Sīkdatne uzkrāj datus par vietnes apmeklējumu. Uzkrātās sīkdatnes var būt pieejamas arī mūsu pārbaudītiem un uzticamiem sadarbības partneriem (trešajām pusēm). Turpinot lietot šo vietni, Jūs piekrītat, ka mēs uzkrāsim un izmantosim sīkdatnes Jūsu ierīcē. Savu piekrišanu Jūs jebkurā laikā varat atsaukt, nodzēšot saglabātās sīkdatnes, taču Jums jāņem vērā, ka, ja atspējosiet noteikti nepieciešamās sīkdatnes, tīmekļa vietne nevarēs darboties pilnvērtīgi. Papildus informācija šeit