Foto

Mans karjeras ceļš

Āgenskalna sākumskolā, pateicoties projekta „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” finansējumam, 3. klašu skolēniem pasākums “Mans karjeras ceļš.”

Tā mērķis un uzdevumi bija veicināt skolēnu izpratni par profesijām, prasmēm, personības īpašībām un karjeras iespējām kosmosa industrijā.

Pasākumā skolēni uzklausīja aizraujošo un iedvesmojošo Paula Irbina stāstu par savām karjeras izvēlēm un mācībām, kas aizvedušas līdz aktīvai līdzdalībai kosmosa nozarē. Stāsta laikā tika rādīti atraktīvi video, īstas raķetes un raķešu elektronika. Pēc kopējās prezentācijas tika organizētas secīgas nodarbības, sadalot skolēnus pa atsevišķām klasēm. Tajās skolēni uzzināja par līderības prasmju izkopšanu, uzņēmejspēju attīstīšanas nozīmīgumu skolas laikā, par karjeras iespējām kosmosa nozarē, mehatronikā, par grūtībam un to pārvarēšanu karjeras ceļā. Izglītojošajās un iedvesmojošajās nodarbībās kā metodes tika izmantoti:

  •  vizuāli materiāli;
  • skolēniem tika uzdoti jautājumi;
  • sagatavoti praktiski uzdevumi;
  • organizētas diskusijas.