Palielina Rīgas pašvaldības līdzfinansējumu privātajos bērnudārzos

Palielina Rīgas pašvaldības līdzfinansējumu privātajos bērnudārzos

Trešdien, 20. janvārī, Rīgas domes sēdē deputāti apstiprināja Rīgas pašvaldības līdzfinansējuma pieaugumu Rīgas privātajiem bērnudārziem.

2021. gadā pašvaldība par katru bērnu no pusotra līdz četriem gadiem maksās līdzfinansējumu 266,69 eiro mēnesī, bet par bērniem obligātajā izglītības vecumā līdzfinansējums būs 199,63 eiro.

Līdztekus pašvaldība atgādina, ka Rīgas domes līdzfinansējums privātajai izglītības iestādei tiek izmaksāts pilnā apmērā arī par bērniem, kuri valstī noteiktās ārkārtējās situācijas laikā bērnudārzu neapmeklē, kamēr privātā izglītības iestāde nav pārtraukusi pakalpojuma sniegšanu un vecākiem ir dota iespēja nepieciešamības gadījumā bērnus vest uz bērnudārzu.

2015. gada 8. decembra Ministru kabineta noteikumos Nr.709 „Noteikumi par izmaksu noteikšanas metodiku un kārtību, kādā pašvaldība atbilstoši tās noteiktajām vidējām izmaksām sedz pirmsskolas izglītības programmas izmaksas privātai izglītības iestādei” ir teikts, ka pašvaldības līdzfinansējums privātai izglītības iestādei par pirmsskolas izglītības pakalpojuma nodrošināšanu ir jāaprēķina, diferencējot izmaksas bērniem vecumā no pusotra līdz četriem gadiem un bērniem obligātās izglītības vecumā.

Rīgas domes 16.02.2016. saistošie noteikumi Nr.191 „Kārtība, kādā Rīgas pilsētas pašvaldība īsteno pirmsskolas izglītības nodrošināšanas funkciju” ar aktuālajiem grozījumiem, kuros skaidrota līdzfinansējuma piešķiršanas kārtība un apmērs, būs pieejami Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta tīmekļa vietnē: www.iksd.riga.lv sadaļā “Normatīvie akti”.

Informāciju sagatavoja: Indra Vilde, Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta Komunikācijas un sabiedrisko attiecību vadītāja, e-pasts: indra.vilde@riga.lv

Rīgas domes Sabiedrisko attiecību nodaļa