Profesijas, kurās nepieciešama fizika un ķīmija

Profesijas, kurās nepieciešama fizika un ķīmija

No 2017.gada 1.septembra līdz 2020.gada 31.decembrim Jankas Kupalas Rīgas Baltkrievu pamatskolā tiek īstenots Eiropas Sociālā fonda projekts Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”.

Jankas Kupalas Rīgas Baltkrievu pamatskolas 7.-9.klases izglītojamie noklausījās lekciju par profesijām, kurām ir nepieciešamas zināšanas fizikā un ķīmijā, kā arī kurās izglītības iestādēs var iegūt atbilstošu izglītību. Lekcijas laikā viņi tika iepazīstināti ar šādām profesijām - ārsts, farmaceits, inženieris, ķīmijas laborants, fiziķis, ķīmiķis un citām.