Foto

Profesiju DNS 9. klasēm

Projekta "Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs" Nr.8.3.5.0/16/I/001 ietvaros, Ziemeļvalstu ģimnāzijas 9. klašu skolēni piedalījās karjeras pasākumā "Profesiju DNS".
Paula Elīza Cera (9.b klase): "Profesiju DNS mums bija iespēja padziļināti iepazīt trīs profesijas: advokātu, fizioterapeitu un programmētāju. Katram profesijas pārstāvim mēs sagatavojām jautājumus, precīzāk, ''plusus'' un ''mīnusus''. Gan programmētājs, gan fizioterapeits, gan advokāts apstiprināja vai noraidīja apkopoto informāciju, izklāstot profesijas būtību un galvenos pienākumus. Pārstāvji bija sagatavojuši arī jautājumus, lai pārbaudītu mūsu zināšanas attiecīgajā profesionālā sfērā. Kopumā pasākums izvērtās ļoti labi, tika iegūtas jaunas zināšanas un nojausma par izanalizēto profesiju. Vēlreiz paldies profesiju pārstāvjiem par iespēju ieskatīties nākotnē!"