Foto

Radošo tehnoloģiju nodarbība “Gribu visu zināt”

Pateicoties Eiropas Sociālā fonda finansētajam projektam “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” 2020. gada 13. janvārī Rīgas 64. vidusskolas sākumskolā notika prasmju un radošo tehnoloģiju nodarbība “Gribu visu zināt”.

Šī diena 2. klašu skolēniem atšķīrās no ierastā ritma, katra klase divas mācību stundas darbojās "Mazās Brīnumzemes laboratorijā" - pētījas miniatūrus auto, mājiņas un arī cilvēciņus, izpētīja to darbināšanas noslēpumus, kā arī paši strādāja 3 D maketu darbnīcā.

Profesionāli bija veidota teorētiskā daļa, kuru vadīja Kristīna Sprūdža. Precīzi un pa “soļiem” tika izstāstīta karjeras būtība: plānošana - mācības - darbs.

Skolēni uzzināja, ko savā ikdienas darbā dara inženieri, programmētāji, mākslinieki, mehatroniķi, arhitekti, kā arī uzzināja, kādēļ šodienas un nākotnes profesionāļiem ar vienu profesiju ir par maz.

Karjeras pasākuma otrajā daļā, katram skolēnam tika dota iespēja iejusties Mazās Brīnumzemes meistaru ikdienā. Katram izglītojamajam tika dots uzdevums- atainot vietu, kur viņi plāno strādāt, kad izaugs. Darboties ar dažādiem telpiskiem un taktīliem materiāliem patika visiem un izveidotie maketi bija dažādi, pārsteidzoši un radoši. Dodoties mājup, izveidotos darbus dalībnieki ņēma līdzi.

Paldies Mazās Brīnumzemes vadītājiem par izsmeļošo un interesanto nodarbību!

Informācija: PKK Inga Martuzāne.