Rīgas 25. vidusskolas  ERASMUS+ projekta  mobilitāte Grieķijā

Rīgas 25. vidusskolas ERASMUS+ projekta mobilitāte Grieķijā

Rīgas 25.vidusskola piedalījās ERASMUS+ projekta “Generative Application to Manage Education” mobilitātē Grieķijā 2022.gada jūlijā.

Projekts sākās 2019.gada septembrī. Tas bija plānots uz diviem gadiem. Covid-19 radīja izmaiņas ne tikai skolu ikdienas darbā, bet, protams, arī projektu darbs tika ietekmēts. Līdz ar to darbiņu beidzam tikai šajā gadā. Tam ir savi mīnusi, bet ir arī pozitīvais. Mēs  piecu dalībvalstu komandas uzturējām sakarus arī šajā grūtajā laikā. Šo gadu laikā esam kļuvuši par labiem draugiem. Projekta komandā ir skola no Skopjes Ziemeļmaķedonijā, skolas no Horvātijas, Portugāles, projekta koordinatori no Turcijas, kā arī pēdējās projekta mobilitātes organizētāji - skola no Karditsas Grieķijā. 2022.gada jūlija otrajā nedēļā Rīgas 25.vidusskolas divi skolotāji devās uz Karditsu Grieķijā. Šī bija noslēguma tikšanās, kuras laikā skolotāji apkopoja  un izvērtēja projekta norises laikā sasniegto, apkopoja projekta laikā dažādās valstīs izmēģinātās mācību metodes, kuru izmantošana mācību procesā nākotnē būtu noderīga. Sprieda par to, kuras no izmēģinātajām metodēm bija visefektīvākās, lai mācību procesā iesaistītu neieinteresētos skolēnus.

Mobilitātes laikā Grieķijā apmeklējām Karditsas Arheoloģijas muzeju, Karditsas pilsētas muzeju (tautas muzeju), skatījām kā muzeja apmeklējums varētu padarīt mācību procesu saistošāku. Mūsu apskates lokā – Svēta Konstantīna un Helenas katedrāle Karditsā. Grieķu skolotāji izsmeļoši pastāstīja par sienu gleznojumiem. Līdz ar to, nākamajā dienā apmeklējot “Theofilos Muzeju” - māju, kurā dzīvojis un savas mājas iekšsienas pareizticīgo baznīcas gleznojumu stilā ar sadzīviskām ainām un grieķu mitoloģijas tēliem, apgleznojis Theofilos Kefalas. Mākslinieks dzimis 19.gadsimta beigās. Kā apbrīnas vērts ir Plastiras ezers, kurš izveidots mākslīgi, lai apūdeņotu reģionu, tā platība 24 km2. Ezers ir viens no augstāk virs jūras līmeņa esošajiem ezeriem Eiropā. Ezers nosaukts grieķu ģenerāļa un politiķa Nikolaosa Plastiras vārdā, kurš pirmais vizualizēja mākslīgā ezera būvniecību šajā apkaimē. Ideja par ūdenskrātuves būvniecību šajā apgabalā radās ģenerālim Nikolaosam Plastirasam, kurš 1925. gadā apmeklēja savu ciemu šajā rajonā. Tajā laikā visu teritoriju izpostīja lieli Tavropos upes plūdi. Viņš izdarīja spiedienu uz zemkopības ministru, kurš līdz 1929. gadam izveidoja komandu, lai izpētītu šo lietu. Nākamajos gados līdz Otrajam pasaules karam šī ideja netika realizēta. Pēc kara šo ideju atdzīvināja Plastiras, kad viņš tika pasludināts par premjerministru. 1960.gadā dambis tika oficiāli atklāts. Līdz ar to šis reģions šobrīd ir lauksaimniecībai ļoti piemērots. Grieķi ļoti lepojas ar šo politiķi. Tas varētu būt arī iedvesmas stāsts skolēniem. Kā cilvēka radošums, izdoma, uzņēmība un neatlaidība var panākt brīnumu lietas.

Apmeklējām arī mazu un interesantu ciematiņu kalnos – Makrinitsu. Šajā reģionā Grieķijā ziemā ir arī sniegs. Apbrīnojami, kā cilvēki tur dzīvo. Jau tagad vasarā piekļūšana pie daudzām mājām ir tikai pa šaurām akmens taciņām.

Pēdējā dienā brauciens uz Meteoru. Tas ir kalnu veidojums Grieķijas vidienē. Kalnu virsotnēs atrodas pareizticīgo klosteri. Meteora ir iekļauta UNESCO Pasaules mantojuma sarakstā. Šie dabas veidojumi ir vienkārši fantastiski. Un cilvēku apņēmība pašā kalna virsotnē kaut ko uzbūvēt arī ir apbrīnas vērta.

Uzturēšanās laikā Karditsā izjutām grieķu viesmīlību. Gandarījums par to, ka mēs – skolotāji no sešām dažādām valstīm šī projekta laikā, strādājot ar skolēniem, esam atraduši jaunas idejas turpmākajam mācību procesam. Prieks, ka tas, ko paveikusi ir viena no projekta komandām, būs noderīgs arī pārējiem partneriem.

Rīgas 25. vidusskolas direktores vietniece izglītības jomā Gita Šulce