Rīgas Jauno tehniķu centrs īsteno projektu “Gadskārtu svētki”

Rīgas Jauno tehniķu centrs īsteno projektu “Gadskārtu svētki”. Projekts tiek finansēts Rīgas pilsētas Sabiedrības integrācijas programmas ietvaros.

Projekta mērķi:

  • sekmēt saliedētas sabiedrības veidošanos, kurā ir augsts sabiedrības locekļu sadarbības līmenis un tiek respektētas demokrātiskas nacionālas valsts vērtība;
  • veicināt Ukrainas pirmsskolas un sākumskolas vecuma bērnu iekļaušanu Latvijas sabiedrībā, pilnveidojot bērnu zināšanas par Latvijas kultūru, tradīcijām un latviešu valodu.

Projekts tiek īstenots iecietības veicināšanas un jebkādas diskriminācijas novēršanas jomā, sniedzot atbalstu jauniebraucējiem no Ukrainas. Projekts sekmēs valstisko vērtību izpratni par latviešu gadskārtu svētkiem: Līgo, Māras dienu, Miķeļdienu un Mārtiņdienu. Projektā var piedalīties gan jauniebraukušie bērni no Ukrainas, gan Latvijā dzīvojošie bērni. Dalībniekiem vecumā no 5 līdz 11 gadiem būs iespēja veidot starpkultūru dialogu, iepazīties ar augstāk minēto svētku tradīcijām, kā arī izgatavot tematiskus suvenīrus dažādās vizuāli plastiskās mākslas tehnikās.

Projekta “Gadskārtu svētki” īstenošanas vieta un laiks: Rīgas Jauno tehniķu centra struktūrvienība “Dabaszinību skola”, Ernestīnes ielā 8A, Rīgā no 2022. gada 2. maija līdz 2022. gada 24. novembrim. Plānoto aktivitāšu datumi: Līgo svētki (21.06.2022.), Māras diena (08.09.2022.), Miķeļdiena (29.09.2022.), Mārtiņdiena (10.11.2022.) un projekta noslēguma pasākums (24.11.2022.).

Līgo svētku radošās darbnīcas (floristikas un puķkopības) notiks 2022. gada 21. junijā no plkst.17.00 līdz plkst.19.50. Vietu skaits ir ierobežots!

Pieteikšanās, rakstot mmalcane@edu.riga.lv

Projekta koordinatore Margarita Malcāne-Bodrova, Rīgas Jauno tehniķu centra izglītības metodiķe

Galerijas