Rīgas Lietuviešu vidusskolā viesi no Kauņas izglītības iestādēm

Rīgas Lietuviešu vidusskolā viesi no Kauņas izglītības iestādēm

No 17. līdz 19. aprīlim Rīgas Lietuviešu vidusskolā notika apmācības skolotājiem un direktoru vietniekiem no Kauņas izglītības iestādēm. Apmācību temats bija saistīts ar kultūras izpratnes mācību jomu.

Rīgas Lietuviešu vidusskolas skolotāji dalījās savā pieredzē atklātajās stundās, lekcijās un diskusijās par izglītības jautājumiem. Viesi no Lietuvas izpazinās ar Latvijas kultūru un tradīcijām.

Informāciju sagatavoja: Reinis Vējiņš, Rīgas Lietuviešu vidusskolas direktores vietnieks

Galerijas