Rīgas pašvaldība aicina kļūt par pedagogiem galvaspilsētas skolās

Rīgas Izglītības un informatīvi metodiskā centra direktora p.i. I.Draveniece, Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas priekšsēdētāja Laima Geikina un Rīgas pašvaldības Izglītības, kultūras un sporta departamenta p.i. Ivars Balamovskis

Rīgas pašvaldība aicina kļūt par pedagogiem galvaspilsētas skolās

Jaunu pedagogu piesaistes jautājums Rīgas pašvaldībā ir bijis aktuāls un ļoti svarīgs jau vairākus gadus. Daudz jau ir paveikts, bet daudz vēl priekšā. Galvaspilsētas pašvaldība iecerējusi veikt vairākas aktivitātes, lai veicinātu pedagogu interesi tieši par Rīgas skolām.

“Mūsu stratēģiskais mērķis ir panākt, ka visās Rīgas skolās un pirmsskolas izglītības iestādēs ir skolotāji. To panāksim ar plašu aktivitāšu programmu: labumu groza popularizēšanu, kas motivē strādāt par skolotāju, un tā papildināšana, sarunu un diskusiju organizēšana par skolotāja profesijas prestižu un lomu 21. gadsimtā, esošo skolotāju pieredzes stāstu publicēšana un plaša atbalsta sniegšana mācību jomā tiem, kas vēlas kļūt par skolotājiem vai vēlas pārkvalificēties. Esmu lepna būt skolotāja, jo novērtēju iespēju mācīties kopā ar bērniem, kas veido šodienu un nākotni, un esot kopā ar bērniem un jauniešiem man ir iespēja saglabāt možu garu,” uzsver Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas priekšsēdētāja Laima Geikina.

Pašvaldība, domājot par pedagogu piesaistes jautājumiem, ir izstrādājusi pedagogu labumu grozu, sniedzot dažāda veida atbalstu pedagogiem: braukšanas maksas atlaide, veselības apdrošināšana, prioritāte bērnu uzņemšanai skolās un bērnudārzos, mācību izdevumu kompensācija, izcilības balva labākajiem skolotājiem. No 1. janvāra ir paaugstināts pedagogu atalgojums un šim mērķim ir novirzīti papildu 16,8 miljoni eiro no pašvaldības budžeta.

Sadarbībā ar Latvijas Universitāti (LU) pirms gada sākta pašvaldības iniciēta aktivitāte Rīgas pirmsskolas izglītības iestāžu pirmsskolas skolotāju palīgiem, kuri vēlas turpināt karjeru skolotāja amatā. Ar pašvaldības finansiālu atbalstu skolotāju palīgi iegūst pirmā līmeņa augstāko profesionālo izglītību studiju programmā “Pirmsskolas skolotājs”. Šobrīd šajā programmā studē 86 saimnieciskie darbinieki (skolotāja palīgi), viņi mācās un vienlaikus strādā par pirmsskolas izglītības skolotājiem. Tāpat pašvaldība sniedz atbalstu skolotājiem jebkāda veida pārkvalifikācijai.

Noslēgts sadarbības memorands ar LU un Izglītības un zinātnes ministriju, lai veicinātu kvalitatīvas izglītības pieejamību, nodrošinātu skolotāju sagatavošanu un profesionālo pilnveidi, kā arī, lai uzturētu motivāciju strādāt profesijā.

“Pašvaldība par pedagogu piesaistes jautājumu domā plaši, mums ir ļoti svarīgas arī katras skolas aktivitātes, sadarbība ar Rīgas izglītības un informatīvi metodisko centru un organizācijām. Šobrīd domājam arī plašāk par pedagogu piesaisti tieši STEAM jomām. STEAM programmas ietvaros mēs tiekamies un sadarbojamies ar vairākām augstskolām, organizācijām un arī privāto sektoru, kas darbojās interešu izglītības jomā, robotikā un citās jomās, lai dažādos veidos aktivizētu ne tikai jaunas iespējas, bet arī skolotājiem sniegtu jaunu metodiku un atbalstu,” stāsta Rīgas pašvaldības Izglītības, kultūras un sporta departamenta p.i. Ivars Balamovskis.

Arī skolas savā starpā sadarbojas, lai atbalstītu jaunos pedagogus. Ir sākta iniciatīva “Jauno pedagogu skola”, kuras mērķauditorija ir dažādu mācību priekšmetu skolotāji, kas skolā strādā pirmo vai otro mācību gadu. Iniciatīvā piedalās vairākas Rīgas skolas. Programma tiek pieskaņota skolotāju vajadzībām, kuri strādā otro mācību gadu, lai padziļinātu iepriekšējā gadā gūtās kompetences. Katru otro mēnesi notiek viena stundu modelēšanas nodarbība, kurās skolotāji mācās viens no otra.

Rīgas pašvaldībā vairāku gadu garumā darbojas un sniedz atbalstu jaunajiem pedagogiem Rīgas Izglītības un informatīvi metodiskais centrs (RIIMC). Centra galvenais uzdevums ir veidot un profesionāli stiprināt jauno pedagogu (1-3 gadi izglītības sistēmā) kopienu, lai viņi jūtas piederīgi, vajadzīgi. Organizējot dažādas mācīšanās aktivitātes, centrs palīdz pedagogiem iegūt darbam nepieciešamās zināšanas un attīstīt prasmes, profesionāli atbalstīt dažādu pedagoģisku situāciju risināšanā – mācīties darot. Ir svarīgi, lai katrs, kurš ienācis izglītības sistēmā, arī vēlas tur palikt, redzot sava darba rezultātu savos skolēnos.

Centrs, pirmkārt, organizē plašas un daudzveidīgas mācību nodarbības un rūpējas par pirmsskolu izglītības iestāžu jauno pedagogu profesionālo izaugsmi, veido  kopienu, kas palīdz skolotājiem atrast vienam otru, dalīties pieredzē, veiksmēs un izaicinājumos, piedāvājot plašu un daudzveidīgu mācību programmu. Mācību laikā katram pedagogam ir individualizēts atbalsts. Pēdējā gada laikā RIIMC organizētajās mācībās ir piedalījušies 88 jaunie pirmsskolu pedagogi. Otrkārt, skolu atbalstam jauno pedagogu iekļaušanai un viņu profesionālajam atbalstam RIIMC ir izveidota mentoru darbības stiprināšanas programma. Ir svarīgi, ka katrā skolā ir skaidri izveidota atbalsta sistēma jaunā pedagoga iekļaušanai, palīdzības mehānismi,  kas rūpējas par jaunajiem pedagogiem, radot iekļaujošu vidi. Jauno pedagogu mainība skolās mēdz būt diezgan liela, skolas pašas saprot, ka lielākā atbildība pedagogu piesaistē un ilgstošā sadarbībā ir viņām pašām. Jaunā pedagoga un esošā labbūtība var veidoties tikai tad, ja ir iekļaujoša un atbalstoša vide un darbības mehānismi, kas šo cilvēku var noturēt.

Treškārt, RIIMC prioritāte ir topošo izglītības iestāžu vadītāju sagatavošana. “Mums ir ļoti svarīgi sagatavot, atbalstīt un radīt jaunus, dedzīgus, darboties gribošos un attīstību vērstus izglītības iestāžu vadītājus kā pirmsskolās, tā skolās. Esam pateicīgi ikvienam, kurš vēlas pieņemt šo atbildīgo izaicinājumu – vadīt cilvēkus un augt, un esam lepni, ka mums ir šie jaunie vadītāji un direktori un jaunie pedagogi. Rīgas Izglītības un informatīvi metodiskā centra uzdevums ir rūpēties par ikvienu pedagogu, lai viņi jūtas noderīgi, vajadzīgi un celtu savu profesionālo meistarību,” saka RIIMC direktora p.i. I. Draveniece.

Informāciju sagatavoja: Sindija Grāvere, Rīgas pašvaldības Komunikācijas pārvaldes Ārējās komunikācijas nodaļas projektu koordinatore, e-pasts: sindija.gravere@riga.lv.