Jaunciema pamatskolas renovētā klase

Publicitātes attēls

Rīgas skolās sāksies 1. klašu komplektēšana nākamajam mācību gadam

Galvaspilsētas skolas nākamnedēļ, 15. maijā, sāks 1. klašu komplektēšanu nākamajam mācību gadam. Rīgas pašvaldība atgādina topošo pirmklasnieku vecākiem pārliecināties, vai ir kopā ar bērnu deklarējušies vienā adresē skolai piesaistītajā teritorijā.

Bērnu vecākiem katru gadu atbilstoši normatīvo aktu prasībām ir tiesības iesniegt pieteikumus skolai par bērna reģistrāciju 1. klases pretendentu rindā līdz 15. maijam.

Saistošie noteikumi “Kārtība, kādā reģistrējami un izskatāmi iesniegumi par bērnu uzņemšanu 1. klasē Rīgas valstspilsētas pašvaldības izglītības iestādēs” paredz, ka skolas, komplektējot klases jaunajam mācību gadam, veido pirmklasnieku pretendentu sarakstu. Skolas piecu darba dienu laikā pēc 1. klases pretendentu saraksta sagatavošanas bērnu vecākiem elektroniski nosūtīs uz norādīto oficiālo elektronisko adresi vai e-pasta adresi vēstules, lai informētu – bērns ir vai nav iekļauts skolas 1. klases uzņemamo pretendentu sarakstā.

Ja bērna vecāki, piesakot bērnu uzņemšanai skolas 1.klasē, pieteikumā nav norādījuši oficiālo elektronisko adresi vai e-pasta adresi, tad paziņojumu par paziņojumu par bērna iekļaušanu 1. klašu pretendentu sarakstā vai par atteikumu vēstuli nosūtīs ierakstītā pasta sūtījumā uz bērna vecāku deklarēto dzīvesvietas adresi.

Noteikumi paredz arī to, ka pēc paziņojuma par bērna iekļaušanu 1. klašu uzņemamo pretendentu sarakstā saņemšanas, bērna vecāki 10 kalendāro dienu laikā skolai iesniedz iesniegumu par bērna uzņemšanu 1. klasē vai par atteikumu.

Iesniegumu bērna vecāki varēs iesniegt skolā klātienē, ierodoties skolā, vai elektroniski, parakstot ar drošu elektronisko parakstu un nosūtot uz skolas e-pasta adresi vai oficiālo e-adresi, izmantojot savu aktivizēto oficiālās e-adreses kontu portālā www.latvija.lv.

Vienlaikus bērna likumiskais pārstāvis var vērsties Rīgas pašvaldības Izglītības, kultūras un sporta departamentā, lai noskaidrotu, kurā bērna deklarētajai dzīvesvietai tuvākajā izglītības iestādē šobrīd ir brīvas vietas.

Prioritāri tiks uzņemti tie bērni, kas vismaz 12 mēnešus ar vienu no vecākiem būs deklarējušies vienā adresē attiecīgās skolas piesaistītajā teritorijā. Tāpat augstākā prioritāte attieksies arī uz bērniem – bāreņiem, skolas pedagogu bērniem, kā arī brāļiem vai māsām, kas mācās attiecīgās izglītības iestādes pamatizglītības programmā. Šāda prioritārā uzņemšanas kārtība Rīgas domē tika apstiprināta pagājušajā gadā.

Informāciju sagatavoja: Sindija Grāvere, Rīgas pašvaldības Komunikācijas pārvaldes Ārējās komunikācijas nodaļas projektu koordinatore, e-pasts: sindija.gravere@riga.lv.