Rīgas skolu jauniešu pirmās palīdzības sniegšanas sacensības

Rīgas skolu jauniešu pirmās palīdzības sniegšanas sacensības

2023. gada 11. un 16.maijā aizvadītas Rīgas skolu jauniešu pirmās palīdzības sniegšanas sacensības, kuras notika pēc 3 gadu pārtraukuma Covid -19 pandēmijas noteikto ierobežojumu dēļ. Sacensības organizēja Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments sadarbībā ar biedrību "Latvijas Sarkanais Krusts". Šogad tās notika Rīgas Valdorfskolā.

Sacensības norisinājās divās vecuma grupās atsevišķi pamatskolas un vidusskolas posma skolēniem, kopumā piedalījās 15 komandas.

Pirms sacensību sākuma sertificēti  un pieredzējuši pirmās palīdzības sniegšanas speciālisti komandām demonstrēja cietušā atdzīvināšanas paņēmienus uz manekena, cietušā glābšanu no avarējuša automobiļa un bezsamaņā esoša cietušā novietošanu stabilā sānu pozā. Vienlaicīgi skolēniem pašiem bija iespēja veikt iepriekš minētās darbības, saņemt konsultācijas un atbildes uz interesējošiem jautājumiem vēl pirms sacensību sākumā. Savukārt, sacensību laikā komandas pārbaudīja savas prasmes un zināšanas pirmās palīdzības sniegšanā vienā teorētiskajā un četros praktiskajos etapos ar vairākiem cietušajiem, kuros ar grimētāju un statistu palīdzību bija atveidoti dažādi nelaimes gadījumi. Darbības norisinājās dažādās imitētās nelaimes gadījumu situācijās, piemēram, mācību stundā,  sporta laukumā, auto avārijā, atpūtas laikā mežā un tml.   

Vidusskolu vecumā grupas labākās komandas:
1. vieta - Rīgas 34.vidusskola
2. vieta - Āgenskalna Valsts ģimnāzija
3. vieta - Rīgas 64.vidusskola

Pamatskolu vecuma grupas labākās komandas:
1. vieta - Rīgas 15.vidusskola
2. vieta - Āgenskalna Valsts ģimnāzija
3. vieta - Andreja Pumpura Rīgas 11. pamatskola

Sirsnīgi sveicam sacensību uzvarētājus:

  • Rīgas 34.vidusskolas komandu (attēlā augšā) un skolotāju Rutu Bancāni vidusskolu vecuma grupā,
  • Rīgas 15. vidusskolas komandu (attēlā lejā) un skolotāju Nataļju Borodaju pamatskolu vecuma grupā.

Paldies visiem komandu dalībniekiem, medicīnas māsām un skolotājiem par ieguldīto darbu sagatavošanās posmā un sacensību laikā!

Īpašs paldies Rīgas Valdorfskolas kolektīvam un direktorei Mārai Svilānei, Latvijas Sarkanā Krusta Pirmās palīdzības un Ārkārtējo situāciju programmas vadītājai  Ilonai Lustei un Meklēšanas dienesta koordinatoram Laurim Mainiekam par sadarbību sacensību organizēšanā un veiksmīgā norisē!

Sagatavoja Ilze Kondratjuka, RD IKSD Izglītības pārvaldes, Izglītības atbalsta nodaļas galvenā speciāliste-eksperte

Galerijas