Izstādē skolas apģērbi, formastērpi un arī par skolotāja ģērbšanās stila izmaiņām divdesmitajā gadsimtā

Bauskas novada un Zemgales reģiona iedzīvotāji izstādē var apskatīt un atcerēties savā skolas laikā valkāto apģērbu

Rīgas Skolu muzeja izstāde «Skola. Apģērbs. Laikmets.» Zemgalē

No 15. marta  līdz 21. aprīlim Bauskas novada Rundāles multifunkcionālā centra zālē apskatāma Rīgas Skolu muzeja izstāde «Skola. Apģērbs. Laikmets». Tas ir stāsts par skolas apģērba, formastērpa un arī skolotāja ģērbšanās stila izmaiņām divdesmitajā gadsimtā: par identitāti, par likumdošanas nosacījumiem, par modes tendencēm, to ietekmi un atspoguļojumu skolas apģērbā.

Skolas apģērbs un tā izmaiņas ir maz pētīts temats, tāpēc izstādes tapšanas gaitā tika pētīti arhīvu dokumenti un fotogrāfijas, analizēti likumdošanas akti un Izglītības ministrijas dokumenti, mācību iestāžu priekšlikumi un apģērbu ražotāju radītās tērpu skices un formastērpu modeļi. 

2022. gada novembrī Rīgas Skolu muzejs organizēja un Rīgas valstspilsētas pašvaldības Izglītības, kultūras un sporta departaments atbalstīja, zinātniski praktisko konferenci "Skola. Skolotājs. Skolēns. Vēsturiskā pieredze mūsdienu pedagoģiskajā procesā" un tika atklāta izstāde "Skola. Apģērbs. Laikmets." Daļa konferences referātu, publicēti rakstos, tika iekļauti Rīgas Skolu muzeja 1. rakstu krājumā, kuru atvērām šī gada 1.februārī, noslēdzot izstādes apskates laiku.

Pirms gada aizsākās sarunas ar Rundāles multifunkcionālā centra kultūras darba organizatori Lilitu Lauskinieci par iespēju izstādi eksponēt Rundālē. Tā ir iespēja Bauskas novada un Zemgales reģiona iedzīvotājiem apskatīt un atcerēties savā skolas laikā valkāto apģērbu, jaunākiem apmeklētājiem – atklāt un iepazīt mazāk zināmu skolas dzīves lappusi. Jāpiebilst, ka lielākā daļa izstādē aplūkojamo tērpu un aksesuāru ir dāvinājumi muzejam. Esam pateicīgi atsaucīgiem Rīgas Skolu muzeja apmeklētājiem par vairāku unikālu priekšmetu dāvinājumiem jau izstādes «Skola. Apģērbs. Laikmets» darbības laikā, kā, piemēram,

Skolnieces (vēlāk aktrises) Veltas Skurstenes saglabātās N. Draudziņas Rīgas 7. vidusskolas 10. – 11. klases trīs dienasgrāmatas (klases notikumu apraksti, 1949–1951), skolotāja Eduarda Ritmaņa fotogrāfijas un tērpa detaļas (20.gs 30. gadi), modelētāja - šuvēja E. Kadeika (Kadiķa) piegriežņu un modeļu paraugu burtnīca, skolotājas melns atlasa virsvalks (ķitelis) (20.gs 50. gadi), skolotājas svētku tērpi un skolas piederumi (20.gs 60. - 70. gadi), 20.gs 50. - 60. gadu skolnieces formas tērpa autentisks priekšauts un daudzas citas muzejam nozīmīgas lietas. ….

Diemžēl, 19. gs beigu un 20. gs pirmās puses skolas apģērbi maz saglabājušies, tāpēc lielu atbalstu sniedza vēsturisko tērpu šuvēja Ilze Jurkste, darinot vairākas skolas apģērbu autentiskas rekonstrukcijas.

Rīgas Skolu muzejs izsaka pateicību Latvijas Nacionālajam arhīvam, Latvijas Nacionālajai bibliotēkai, Paula Stradiņa Medicīnas vēstures muzejam, Ģ. Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejam,  Daugavpils Novadpētniecības un mākslas muzejam, pētniecības centram un muzejam "Latvieši pasaulē", Rīgas pašvaldības kultūras iestāžu apvienības Aleksandra Čaka memoriālajam dzīvoklim – muzejam par sadarbību.

Pateicamies visiem dāvinātājiem, kuri, Rīgas Skolu muzejam uzticēja glabāt skolas laika lietas, fotogrāfijas un atmiņu stāstus, bagātinot mūsu vēsturisko atmiņu un saglabājot kādu daļu no mūsu kopīgās vēstures.

  • Izstādes kuratore - Rīgas Skolu muzeja muzejpedagoģe, NMV Rīgas Doma kora skolas skolotāja Ilze Jākobsone.
  • Izstādes vizuālais noformējums - Latvijas Kara muzeja māksliniece Ieva Lapiņa.
  • Izstādes "Skola. Apģērbs. Laikmets" idejas autors - Rīgas Skolu muzeja vadītājs Jāzeps Imants Vikšers.
  • Zinātniskā konsultante - pedagoģijas vēsturniece, Rīgas Tehniskās universitātes profesore, Rīgas Skolu muzeju muzejpedagoģe Alīda Zigmunde.

Foto: Uģis Vārslavāns

Jāzeps Imants Vikšers, Bērnu un jauniešu centrā «Rīgas Skolēnu pils» Rīgas Skolu muzeja vadītājs