Seminārs pirmsskolu pedagogiem “Bērna kompetenču attīstība valodas mācību jomā”

Lai digitālo tehnoloģiju izmantošanas iespējas varētu iekļaut rotaļnodarbībās, tās vispirms jāapgūst pašiem pedagogiem

Seminārs pirmsskolu pedagogiem “Bērna kompetenču attīstība valodas mācību jomā”

Šā gada 22. martā Rīgas 123. pirmsskolas izglītības iestādē notika klātienes seminārs “Bērna kompetenču attīstība valodas mācību jomā”.

Pie mums viesojās Rīgas pirmsskolas izglītības iestādes “Madariņa” konsultatīvā centra vadītāja Ā. Ansbergas kundze un kolēģes no Rīgas 8. pirmsskolas izglītības iestādes, Rīgas 62. pirmsskolas izglītības iestādes, Rīgas 210. pirmsskolas izglītības iestādes un no Rīgas pirmsskolas izglītības iestādes “Saulstariņi”.

Viesošanās laikā kolēģēm bija iespēja vērot nodarbības ar valodas jomas dominanti gan grupu telpās, gan ārā. Āra nodarbību vadīja sporta skolotāja, kura ikdienā savās nodarbībās veiksmīgi iekļauj citu mācību jomu uzdevumus. Šoreiz mūsu semināra tēmas ietvaros sporta nodarbība bija piesātināta ar valodas jomas uzdevumiem.

Kolēģes varēja arī iepazīties ar valodas mācību jomas dažādām spēlēm un didaktiskajiem materiāliem, kurus radījuši Rīgas 123. pirmsskolas izglītības iestādes kolektīva pedagogi.

No šī mācību gada mūsu iestādē ir interaktīvā tāfele un 3 Photon roboti, tāpēc likumsakarīgi, ka šajā mācību gadā esam likuši akcentu arī uz digitālajām pratībām, ko sekmīgi var iekļaut dažādu mācību jomu uzdevumos.

Protams, lai digitālo tehnoloģiju izmantošanas iespējas varētu iekļaut rotaļnodarbībās, tās vispirms bija jāapgūst pašiem pedagogiem.

22. martā dalījāmies savā pieredzē, kā mācību procesā iekļaut interaktīvo tāfeli un Photon robotus.

Informāciju sagatavoja Rīgas 123. pirmsskolas izglītības iestādes vadītājas vietniece Indra Zeimane

Galerijas