Seminārs Zemgales priekšpilsētas pirmsskolas izglītības iestāžu pedagogiem

Seminārs Zemgales priekšpilsētas pirmsskolas izglītības iestāžu pedagogiem

Rīgas 3. pamatskola sadarbībā ar Rīgas 13. pirmsskolas izglītības iestāde “Ābecītis” Konsultatīvo centru 2024. gada 9. maijā  organizēja  Zemgales priekšpilsētas pirmsskolas izglītības iestāžu pedagogiem semināru, lai sniegtu metodisku palīdzību pirmsskolas vecuma bērnu ar garīgās attīstības traucējumiem (GAT) iekļaujošas izglītības jautājumos. Semināra tēma: „Ieteikumi darbam ar GAT - pirmsskolas izglītības posms”.

Semināru vadīja izglītības metodiķe I. Vīksna, darba pieredzē dalījās klīniskais psihologs A. Kauškale un skolas direktore D. Skeranska.

Seminārā tika pārrunāti jautājumi par speciālām vajadzībām atbilstoša mācību procesa nodrošināšanu, par mācību procesa pielāgošanu izglītojamiem ar GAT, individuālo izglītības plānu izstrādāšanu un īstenošanu, izglītojamo attīstības dinamikas jautājumiem, kas ir normāla attīstība un kas ir novirzes.

Semināra dalībnieki guva praktisku pieredzi par mācību darba organizāciju, mācību materiāliem. Tika popularizēti Rīgas 3. pamatskolas labās prakses piemēri, veiksmes stāsti: „Iekļaujošie vēstnieki”.

Pieredzes apmaiņa bija lieliska iespēja runāt par savu darbu, problēmām, dalīties ar idejām, gūt jaunu pieredzi turpmākajam darbam.

Dalībnieki izteica vēlmi turpināt sadarbību, lai iegūtu labāku izpratni darbā ar bērniem, kuriem ir GAT. Pēc dalībnieku vērtējuma iegūtā informācija bija ļoti vērtīga, jo praktiski izmantojama darbā ar bērniem un sarunās ar vecākiem, kuriem ir īpašie bērni, kā arī ieguva reālu ieskatu speciālajā izglītībā.

Informāciju sagatavoja: Rīgas 3. pamatskolas izglītības metodiķe Iveta Vīksna