Foto

Skaņas un gaismas operātoru darbs

Rīgas vakara ģimnāzijas skolēni projekta „Karjeras atbalsts izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” īstenošanas laikā  tikās ar skaņu un gaismu operatoru Andi Edžu Rappu.

Skolēni tika iepazīstināti ar skaņu un gaismu inženiera profesiju, šī darba specifiku, zināšanām un prasmēm, kuras nepieciešamas, lai strādātu šajā profesijā, kā arī tiks sniegta informācija, kur to ir iespējams apgūt. Nodarbības otrajā daļā bija iespēja redzēt paraugdemonstrējumus par to, kā aparatūra darbojas, kā arī skolēniem pašiem tika dota iespēja patstāvīgi iepazīties ar darbam nepieciešamo aprīkojumu un izmēģināt savas spējas digitāli ietekmēt skaņu, tika demonstrēts, cik plašas iespējas spēj dot mūsdienu modernās tehnoloģijas.

Informācija: Ilze Butevica
Rīgas vakara ģimnāzijas direktora vietniece.